Firemným zákazníkom predáva budúcnosť.
Stará sa o ich potreby, spokojnosť a kvalitu služieb.

Patrik Bellay pôsobí vo Websupporte dva roky. Na pozícii obchodníka sa venuje vzťahom s firemnými zákazníkmi (B2B segment), ktorí  potrebujú výkonnejšie a individuálne riešenia pre ich biznis. Baví ho, že pracuje samostatne, a že vždy vie, čo sa v jeho segmente deje. Ako sám hovorí, jeho práca je dynamická a pestrá, každý deň zažije niečo nové. Ako vyzerá jeho pracovný týždeň, s akými nástrojmi pracuje a čo by odporúčal záujemcom o pozíciu obchodníka vo Websupporte prezradil v rozhovore.

Patrik ako vyzerá tvoj pracovný týždeň, čomu sa venuješ?

Menšia časť môjho týždňa je plánovaná, ako napr. stretnutia s klientmi, interné porady alebo práca na väčších operatívnych úlohách. Následne sa o plánovanie týždňa postará moja práca, lebo je dynamická. Starám sa o potreby našich  klientov, to znamená že mám na starosti ich služby, ubezpečujem sa, či sú s nimi spokojní a zároveň reagujem na nové obchodné príležitosti.

S akými úspechmi sa môžeš pochváliť?

Ako úspech vnímam to, ako sme zvládli krízu v roku 2022. Išlo o unikátne obdobie, počas ktorého naozaj asi nič nehralo v prospech rastu a predsa sme rok zakončili v zelených číslach. Ukázalo sa, akú silu máme v tíme ako aj v samotnej značke.

Čo by si odporučil človeku, ktorý chce na rovnakej pozícii začať pracovať pre WS?

Pre niekoho, kto chce robiť moju prácu, je kľúčové, aby bol samostatný a flexibilný. Samozrejme, že na tejto pozícii prejdeš onboardingom, ale každá firma ocení rýchle osamostatnenie sa. Tiež je úplne v poriadku, ak nemáš potrebné informácie alebo niečo nevieš. Dôležité je dokázať sa zorientovať, kde potrebné informácie získaš. V B2B sfére je práca s klientom je prvoradá, takže mať proklientský prístup je nevyhnutnosť.

Aké technológie a tooly používaš?

Osobne využívam niekoľko digitálnych nástrojov (toolov) na dennej báze:

  • Liveagent na komunikáciu s klientmi. Jeho výhodou je, že viem zapojiť aj iné osoby z tímu do komunikácie a tiež si vedia prečítať históriu a podobne.
  • Pipedrive, ktorý funguje ako osobný „notes“ pre obchody a reportovanie.
  • JIRA je platforma na zadávanie taskov pre tím administrátorov, do ktorého zvyčajne zadávam žiadosti na odporúčanie pre klientov, alebo zásahy na klientskych serveroch.

Interná aplikácia – fakturácie, tvorba služieb a pod.

Pracuješ na úlohách samostatne alebo sa ti niekto pozerá cez plece a kontroluje ťa?

Moja pozícia je plne samostatná. Myslím si, že ak by niekto iný „pozeral cez plece“ na to čo robím, asi by som sa s tým nevedel stotožniť, keďže moja pozícia je vo firme unikátna.

Čo ťa presvedčilo pracovať pre WS?

Pre obchodníka je dôležité ako je stotožnený s produktom, ktorý ponúka a predáva. Serverový segment je budúcnosť, ktorú predávame už dnes. Aktuálne v mojej vízii nevidím limity nášho produktu. Druhý dôležitý aspekt pre obchodníka je značka (brand), ktorý reprezentuje. Ten rozdiel v tom, ako ľudia vnímajú mňa ako osobu, ktorá reprezentuje značku Websupport, cítim už len pri predstavovaní v mailovej komunikácii alebo telefonáte.

Čo bolo pre teba najťažšie, keď si začal pracovať na tejto pozícii? A čo ti pomohlo?

Pre mňa ako netechnickú osobu bolo (a stále je) najťažšie orientovať sa v technologických pojmoch. Mal som šťastie, že môj manažér bol skvelý mentor a podľa mňa jeden z najväčších odborníkov v segmente vôbec. S jeho pomocou som sa posunul veľmi rýchlo na vyššiu úroveň. Okrem toho každý deň pracujem s tímom skúsených administrátorov, s ktorými spoločne zodpovedám za kvalitu služby. Od nich sa doslova každý deň naučím tiež niečo nové.

Prečo by si odporučil svojmu známemu, kamarátovi, aby sa uchádzal o prácu pre WS?

Kariérny rast vo WS nie je iba fráza. Za moje dvojročné pôsobenie vo firme som videl už viacero kolegov, ktorí začali pracovať na helpdesku a teraz sú už admin pozíciách. Alebo prešli do iných oddelení podľa toho, kam sa chceli ďalej profilovať. Firma je k týmto postupom, veľmi naklonená. 

Veľkým benefitom je flexibilita. Firma rozumie moderným potrebám zamestnancov ako je home-office či remote working.