Srdce Websupportu
sídli v špičkovom datacentre

Klasifikácia TIER III

24/7 Monitoring

Záloha dát

SILNÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMIE

Vaše dáta ako v bavlnke

Perpetuus je jedno z najmodernejších dátových centier na Slovensku. Je dizajnované a prevádzkované tak, aby vám zabezpečilo najvyššiu úroveň súčasných štandardov. Spĺňa všetky nároky od bezpečnosti, spoľahlivosti, redundancie, škálovateľnosti a stabilného prostredia.

Bezpečnosť

Datacentrum je lokalizované s dostatočným odstupom od okolitej zástavby, hlavných dopravných uzlov a záplavovej zóny. Požiarnu bezpečnosť zabezpečujú stabilné hasiacie zariadenia, elektrické požiarne signalizácie a systémy detekcie dymu, prípadne vody. Budova má vlastný systém kontroly fyzického vstupu s detekciou pohybu a strážna služba je dostupná 24×7.

Konektivita

Pripojenie je realizované cez tri nezávislé optické trasy. Dve z nich sú vlastné optické trasy končiace v SIX a SITEL. Ide o plne redundantnú sieť s nepretržitým dohľadom. Treťou je optické prepojenie do geolokačne oddeleného dátového centra v časti Mlynské nivy, kde sú umiestené dátové zálohy.

Stabilita

V prípade akýchkoľvek neočakávaných situácií je systém UPS v režime on line a prevezme záťaž na 10 minút, počas ktorých sa štartujú motorgenerátory (N+1 redundantné). Tie dosiahnu plný výkon do 2 minút. Samozrejmosťou je vodné chladenie a distribúcia studeného vzduchu pod zdvojenou podlahou s architektúrou studených a teplých uličiek.

4.5PB Diskovej kapacity
2500 Serverov
500m Hitov za deň
5m Odoslaných a prijatých e-mailov za deň

DUŠA WEBSUPPORTU

Sieť

Hlavná sieť je zapojená k 2 rôznym poskytovateľom – Lightstorm Communications a Cogent co. Obe linky sú viacnásobne pripojené cez 10GBit/s dátove linky. Kostrou našej siete sú najmä switche, ktoré prepájajú racky a servery pomocou viacnásobných 40Gbit/s prepojov.

DÁTA A ČÍSLA, KTORÉ VÁS MUSIA PRESVEDČIŤ

Prvky a parametre datacentra

Umiestnené v Bratislave, časť Devínska Nová Ves
Klasifikácia TIER III
Garantovaná dostupnosť 99,982%
Elektrický príkon 3,5 MW – pripojenie 2× 22 kV
10 Gbps ring DC PERPETUUS, SIX a Sitel – tranzit: SWAN, Cogent, Interoute
Relatívna vlhkosť 40-60%
Stabilná teplota 20–24 ˚C
Monitoring 24×7
chlad, hluk, ledky, diódy a káble

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Nahliadnite do priestorov, kam sa dostanú len tí, ktorí prejdú najprísnejšou kontrolou.

MEDITAČNÁ HUDBA PRE ADMINOV

Lepšie raz počuť, ako stokrát vidieť

Pre fajnšmekerov sme pripravili niekoľko audio záznamov, ktoré pochopia len najväčší milovníci týchto chladných a hlučných priestorov.

Zvuk datacentra

Vypočujte si surový a čistý zvuk datacentra.

Práca v datacentre

Vypočujte si prácu admina na laptope v datacentre.

Chôdza v datacentre

Vypočujte si stereo zvuk datacentra v chôdzi.

Najčastejšie otázky ohľadom datacentra

Máte len jedno datacentrum?

Mám fyzický prístup k prenajatému serveru?

Zabezpečujete aj službu server housingu?

Kde sa môžem o DC dozvedieť viac?