Pri príprave jednej z našich kampaní sme potrebovali zistiť, ako na tom sú v súčasnosti slovenské domény. Narazili sme na celkom zaujímavú štatistiku, uverejnenú na http://blog.synopsi.com/. Problém bol v tom, že údaje z tejto štatistiky sa nedali pokladať za relevantné vzhľadom na to, že boli uverejnené pred dvomi rokmi v apríli 2008. Práve preto sme sa rozhodli vyprodukovať svoju vlastnú štatistiku.

Štatistika slovenských domén v roku 2010

Štatistika bola vytvorená z vygenerovaného zoznamu od spoločnosti Sk-nic, a.s. (https://www.sk-nic.sk/documents/domeny_1.txt) dňa 22.2.2010 o 04:30 hodiny rannej. Jednotlivý súbor poskytuje základné informácie ako názov SK domény, identifikátor registrátora a držiteľa domény, a pod.

Súbor obsahuje kompletný zoznam všetkých funkčných slovenských domén v počte 197980. Aktuálny počet zaregistrovaných SK domén k dňu 22.02.2010 predstavoval podľa Sk-nic-u 206719 domén, z čoho vyplýva, že zvyšných 8739 domén bolo nefunkčných.

Znaky v slovenských doménach

Všetky zaregistrované slovenské domény musia mať minimálne 2 a maximálne 63 znakov, z ktorých ani jeden nemôže obsahovať diakritiku a ich spojením nemôže vzniknúť vulgárne slovo.

  • Celkový počet znakov v rámci všetkých domén –  1818601, čo je približne 1011 strán popísaných A4 (pri počte 1 normovaná strana = 1800 znakov na stranu vrátane medzier)
  • Celkový počet funkčných domén –  197980, čo znamená, že na každého 27. obyvateľa Slovenska, spadá 1 doména (vzhľadom na počet obyvateľov k 30. septembru 2009 – 5 421 937)
  • Priemerná dĺžka znakov na doménu:       9,185781392
  • Počet znakov s najvyšším zastúpením:     8
  • Počet domén s 2 znakmi:                      731
  • Počet domén s 63 znakmi:                     2
  • Domény s najväčším počtom znakov (63) –

pocet znakov slovenskych domen

Počet domén vzhľadom na počet znakov pred „.sk“
  • Najpočetnejší znak v slovenských doménach je písmeno „a“ – 192752, potom „e“ – 165203 a „o“ s 147366 znakmi, čo je 11%, 9% a 8% zo všetkých znakov.
  • Znak „-“ (pomlčka) je využívaná častejšie ako písmená „g“, „z“, „f“, „j“, „x“, „w“ a „q“
  • Najmenej využívaným znakom je číslica 8, ktorá sa v názvoch domén nachádza presne 300 krát.

znaky v slovenskych domenach

Počet domén obsahujúcich jednotlivé znaky

Všeobecne, štatistiky slovenských domén sú v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni. Veríme, že poskytnuté údaje boli pre väčšinu z vás užitočné a už teraz sa môžete tešiť na pokračovanie s ďalšími zaujímavými faktami a číslami 😉

Komentáre