1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Virtuálny server
  4. Inštalácia Memcache na virtuálny server
  1. Báza znalostí
  2. Servery
  3. Inštalácia Memcache na virtuálny server

Inštalácia Memcache na virtuálny server

Memcache je vysoko výkonný systém na ukladanie objektov do pamäte, vyvíjaný najmä pre zvýšenie škáľovateľnosti dynamických webových aplikácii so zámerom znížiť záťaž na databázu a súborový systém. Jeho výkon sa najlepšie prejavuje pri veľkých počtoch súbežných načítani objektu vďaka flexibilnému systému prístupu k pamäti .

Vo väčšine prípadov sú prístupy k disku najčastejšim miestom, kde dochádza k spomaleniu aplikácie najmä pokiaľ sa jedná o aplikáciu náročnejšiu na SQL databázu.

Po dokončeni krokov v návode bude na Vašom servery ukladané sessions do memcache a memcache backend bude dostupný pre cachovanie v rámci Vašej aplikácie.

Návod na inštaláciu Memcache na virtuálny server


Tip: Pred použitím návodu odporúčame znalosť a základný prehľad o inštalácií balíkov na server a upravovanie konfigurácie cez konzolu.

1. Inštalácia balíčkov pre Memcache

– Pre operačný systém Ubuntu a Debian sú balíčky v repozitároch a je ich možné nainštalovať pomocou 

apt-­get install memcached php5­-memcached

– Pre ostatné operačné systémy využite ich balíčkovací systém (yum , emerge.. )

2. Po jeho inštalácii je možné memcache riadiť pomocou:

 service memcache {start,stop, restart,status}

Konfigurácia memcache servera je umiestnená v /etc/memcached.conf , môžete ju upraviť

pomocou editora nano alebo vim

 nano /etc/memcached.conf

3. Základné parametre, ktoré Vás zaujímajú

-m 64 Koľko megabajtov pamäte môže memcache maximálne použiť.

-l 127.0.0.1 IP adresa pre pristup, pokial je 127.0.0.1 , pristup je možný iba zo servera.

(pomocou skratky ctrl+ o súbor uložíte , ctrl­+ x editor nano ukončí)

Pre použitie memcached v PHP slúži extension memcached . V rámci Ubuntu, Debian je v samostatnom balíčku

 apt­-get install php5­memcache

Aby sa ukladali pre celý server sessions do memcache, nastavíme memcache ako štandardný session handler. Docielime to úpravou nastaveni v php.ini

 nano /etc/apache2/php5/php.ini

Požadované nastavenia sú v sekcií [Session] , nájdeme ju cez ctrl+w a upravíme riadky

 session.save_handler = files zamenime za session.save_handler = memcached

 session.save_path = “127.0.0.1:11211”

Ďalej môže byť potrebné nastaviť miesto pre ukladanie sessions aj v rámci Vašej aplikácie. Konzultujte nastavenie s dokumentáciou, pripadne priamo s dodávateľom aplikácie.

Úložisko pre sessions je možné upravovať aj špecificky pre adresár či web úpravou súboru .htaccess v koreňovom priečinku webu, štandartne 

 /data/web/domena.tld/.htaccess 

Direktívy su rovnaké ako v php.ini

Aktualizované 17. decembra 2018

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: