1. Báza znalostí
 2. Cloud a servery
 3. Nástroje
 4. htop – sprievodca nástrojom
 1. Báza znalostí
 2. Cloud a servery
 3. htop – sprievodca nástrojom

htop – sprievodca nástrojom

V operačného systému Linux určite z času na čas potrebujete skontrolovať výkon systému, spotrebu pamäte a systémových prostriedkov. Nástroj htop je jednoduchý, šikovný a prehľadný správca procesov. Je rýchly, ľahko ovládateľný s jednoduchým, príjemným textovým rozhraním a nezaťažuje systém.

Čo je htop

htop je interaktívny nástroj na monitorovanie systémových prostriedkov, ktorý pracuje v textovom režime resp konzole (CLI). Často sa využíva tam, kde Unix alebo Linux neposkytujú dostatočne prehľadné informácie o bežiacich procesoch napríklad ako nástroj top. Okrem monitoringu umožňuje aj zobrazenie a správu procesov. Nástroj vyvíja Hisham Muhammad.

Výhody htop oproti top

 • funkcionalita – okrem monitoringu systému umožňuje správu spustených procesov a zobrazuje ich prehľad
 • prehľadnosť – zobrazuje všetky spustené procesy, nielen tie, ktoré systém zaťažujú najviac
 • grafika – príjemnejšie textovo-grafické rozhranie v ktorom informácie a prvky sú farebne odlíšené
 • UI – jednoduché textové užívateľské rozhranie na správu procesov s možnosťou použitia kurzora

htop je ľahšie pochopiteľný a užívateľsky prívetivejší. Vďaka farebnému odlíšeniu prvkov viete už pri prvom pohľade zistiť, v akom stave sa systém nachádza. Prehliadanie zoznamu a správu bežiacich procesov môžete vykonávať pomocou klávesnice, ale aj myši. Tým pádom budete môcť rýchlo a jednoducho riešiť inak otravné úlohy ako napríklad poslať procesu signál kill – nemusíte hľadať a ručne prepisovať identifikátor procesu (PID) do príkazu v termináli. htop zároveň dokáže zobraziť monitorované procesy ako strom, takže budete pekne a prehľadne vidieť hierarchiu bežiacich procesov.

Inštalácia nástroja htop

Nástroj htop sa do operačného systému inštaluje jednoduchým terminálovým príkazom z repozitára príslušnej distribúcie

Pre Debian, Ubuntu alebo iný operačný systém založený na distribúcii Debian:

# sudo apt-get install htop

Pre CentOS, RHEL, Fedora alebo iný operačný systém založený na distribúcii Red Hat Linux:

# sudo yum install htop

Užívateľské rozhranie

Vo vrchnej časti vidíte viacero stĺpcových ukazovateľov. Každý ukazovateľ označený číslom reprezentuje jedno jadro CPU s jeho príslušným poradovým číslom. Ďalej je tam ukazovateľ využitia pamäte označený “Mem” a ukazovateľ využitia priestoru swap označený “Swp”.

Tieto ukazovatele reprezentujú využitie ich príslušných systémových prvkov, pričom na konci sa táto hodnota zobrazuje aj ako číslo s príslušnou jednotkou.

Poznámka: popisované farby a ich reprezentácia v aplikácii patria farebnej schéme Default, pri ostatných schémach sa líšia

Farby ukazovateľa využitia CPU:

 • modrá – procesy s nízkou prioritou
 • zelená – bežné procesy (užívateľské)
 • červená – procesy jadra systému

Farby ukazovateľa pamäte a swap:

 • modrá – stránky vyrovnávacej pamäte
 • zelená – používané stránky pamäte
 • žltá – stránky cache

Vedľa ukazovateľov uvidíte súhrn úloh, priemerné zaťaženie procesora a celkový čas behu systému.

 • Tasks – predstavuje počet otvorených procesov v systéme. Zobrazený je celkový počet procesov, počet vlákien, na ktoré sú všetky procesy rozdelené a počet práve vykonávaných úloh
 • Load average – predstavuje mieru výpočtov vykonávaných CPU. Napríklad jednojadrové CPU so 100% vyťažením bude mať túto hodnotu 1.0 a štvorjadrové CPU so 100% vyťažením 4.0. Zobrazené sú 3 hodnoty – priemer za 1 minútu, 5 minút, 15 minút
 • Uptime – predstavuje celkový čas behu systému od jeho posledného reštartu

Informácie o procesoch

htop zobrazuje bežiace procesy systému, ktoré monitoruje v prehľadom zozname. Stĺpce zoznamu a údaje, ktoré reprezentujú:

PIDIdentifikátor procesu
USERVlastník procesu
PRI Priorita procesu podľa jadra
NIPriorita procesu upravená užívateľom
VIR Množstvo virtuálnej pamäte spotrebovanej procesom
RES Množstvo fyzickej pamäte spotrebovanej procesom
SHRMnožstvo zdieľanej pamäte spotrebovanej procesom
SAktuálny stav procesu
CPU%Percento záťaže CPU spotrebovaná procesom
MEM%Percento pamäte spotrebovanej procesom
TIME+Čas od začiatku vykonávania procesu meraný v tzv. clock ticks
CommandSamotný príkaz ktorý proces sputil

Skratky a ovládanie

Spodná časť užívateľského rozhrania nástroja zobrazuje základné príkazy menu.

 • F1 – nápoveda
 • F2 – prispôsobenie zobrazenia, vlastností a farieb
 • F3 – vyhľadávanie procesov
 • F4 – filter procesov
 • F5 – zobrazenie stromu procesov
 • F6 – zoradenie procesov podľa špecifikovaných stĺpcov
 • F7 – zníženie priority vybraného procesu
 • F8 – zvýšenie priority vybraného procesu
 • F9 – zastavenie vybraného procesu signálom kill

Užitočné klávesové skratky

 • u: zobrazí všetky procesy vlastnené konkrétnym užívateľom
 • p: zoradenie podľa vysokého zaťaženia CPU
 • m: zoradenie podľa vysokej spotreby pamäte
 • t: zoradenie podľa času
 • medzera: označiť proces
 • c: označiť proces
 • shift + u: odstrániť všetky označenia
 • shift + f: zvýrazniť a sledovať proces
 • shift + h: zobraziť/skryť procesy jadra a používateľov
 • a: nastaviť ktoré jadrá CPU smie proces využívať (ak sú dostupné)
 • i: nastaviť IO (vstupno-výstupnú) prioritu
 • h: menu nápovedy
 • shift + i: invertovať zoradenie
 • l: zobraziť súbory otvorené procesom
Aktualizované 14. júna 2022

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu