1. Báza znalostí
  2. Cloud a servery
  3. Virtuálny server (VPS)
  4. Inštalácia Memcached na Ubuntu 18.04 LTS

Inštalácia Memcached na Ubuntu 18.04 LTS

Memcached je vysoko výkonný systém na ukladanie objektov do pamäte, vyvíjaný najmä pre zvýšenie škáľovateľnosti dynamických webových aplikácii so zámerom znížiť záťaž na databázu a súborový systém. Jeho výkon sa najlepšie prejavuje pri veľkých počtoch súbežných načítani objektu vďaka flexibilnému systému prístupu k pamäti .

Vo väčšine prípadov sú prístupy k disku najčastejšim miestom, kde dochádza k spomaleniu aplikácie najmä pokiaľ sa jedná o aplikáciu náročnejšiu na SQL databázu.

Po dokončeni krokov v návode bude na Vašom servery ukladané sessions do memcache a memcache backend bude dostupný pre cachovanie v rámci Vašej aplikácie.


Tip: Pred použitím návodu odporúčame znalosť a základný prehľad o inštalácií balíkov na server a upravovanie konfigurácie cez konzolu.

1. Aktualiziácia repozitárov a inštalácia aktualizácii balíčkov

sudo apt-get update -y apt-get upgrade -y

Pre operačný systém Ubuntu 18.04 LTS sú balíčky v repozitároch a je ich možné nainštalovať pomocou 

2. Inštalácia balíčkov pre Memcached

Pre operačný systém Ubuntu 18.04 LTS sú balíčky v repozitároch a je ich možné nainštalovať pomocou 

sudo apt-get install memcached libmemcached-tools -y

3. Po inštalácii je možné Memcached spustiť a pridať do automatického spúšťania po štarte systému

sudo systemctl start memcached
sudo systemctl enable memcached

4. Stav Memcached môžete skontrolovať príkazom

systemctl status memcached

5. Zmena nastavení

Konfigurácia Memcached sa nachádza v súbore /etc/memcached.conf v ktorom môžete upraviť parametre podľa vašich potrieb. Medzi najčastejšie úpravy patrí.

Zmena štandardného portu 11211 na iný

-p 11211

IP adresa na ktorej je Memcached prevádzkovaný. Nastavovať inú ako lokálnu (127.0.0.1) odporúčame len v prípade, že k Memcached je nutné pristupovať z iného servera

-l 192.168.0.10

Definuje maximálnu veľkosť pamäte, ktorú má Memcached k dispozícii

-m 256

Po upravení a uložení konfigurácie vo vašom obľúbenom editore je nutné Memcached reštartovať, aby sa nové nastavenia prejavili

sudo systemctl restart memcached

Inštalácia Apache a PHP a ich konfigurácia s Memcached

Pokiaľ chcete používať Memcached v kombinácii s webovým serverom Apache a PHP je nutné preň nainštalovať modul.

Tip: Ubuntu 18.04 LTS používa PHP vo verzii 7.2. V prípade, že chcete mať inú verziu PHP napríklad z repozitára tretej strany, tak musí takýto modul obsahovať.

1. Návod na inštaláciu Apache2, PHP a modulu Memcached

sudo apt-get install apache2 php7.2 libapache2-mod-php7.2 php-memcached php7.2-cli -y

2. Reštart služieb

sudo systemctl restart apache2

3. Kontrola nastavenia

Funkčnosť je možné preveriť pomocou funkcie phpinfo
Vytvorte súbor phpinfo.php

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

pridajte

<?php
phpinfo
();

Uložte súbor a otvorte webový prehliadač na adrese http://ip-vasho-servera/phpinfo.php – na webe vyhľadajte časť s memcached


Ukladanie sedení (sessions) do Memcached

V štandardnej konfigurácii PHP ukladá sedenia do súborov, čo pri weboch s vysokou návštevnosťou môže byť problém a je vhodné používať namiesto nich Memcached.

S súbore /etc/php/7.2/apache2/php.ini zmente

session.save_handler = files

na

session.save_handler = memcached

Reštartnite webový server Apache2 príkazom

sudo systemctl restart apache2

Zmena sa prejaví aj na výpise funkcie phpinfo (viď. vyššie).

Aktualizované 16. júla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu