1. Báza znalostí
 2. Domény a DNS
 3. DNS záznamy
 4. Aké typy DNS záznamov existujú?
 1. Báza znalostí
 2. Domény a DNS
 3. Aké typy DNS záznamov existujú?

Aké typy DNS záznamov existujú?

Systém DNS záznamov slúži na internete a na počítačových sieťach na prekladanie doménových názvov na IP adresy a zabezpečuje tak zjednodušenie komunikácie a pohybu na internete. Často je prirovnávaný k telefónnemu zoznamu, priraďuje totiž IP adresám slovný (doménový) názov.


Používateľ si vďaka DNS nemusí pamätať IP adresu stránky, ale iba názov domény. Systém DNS sa o navigáciu postará za užívateľa. Internetový prehliadač pri zadaní adresy stránky zistí, na ktorom DNS serveri sa nachádzajú záznamy pre konkrétnu doménu a na DNS serveri zisťuje IP adresy, ktoré sú pre doménu nastavené. DNS záznam domény obsahuje viacero typov záznamov, z ktorých každý má inú funkciu. Najpoužívanejšie sú nasledovné typy záznamov:

A záznamy

DNS záznam typu A slúži pre nastavanie konkrétnej IP adresy, z ktorej sa má načítavať obsah pre danú adresu (doménu alebo subdoménu). Pre každú subdoménu je možné nastaviť ľubovoľnú IP adresu podľa potreby. IP adresu je nutné zadať vo formáte IPv4 (napr. 37.9.175.133). Pre IP adresu v tvare IPv6 použite AAAA záznam.

Ako vyzerá DNS A záznam

* 600 IN A  37.9.175.133
Príklad nastavenia A záznamov

Doména mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.175.133. To znamená, že po zadaní adresy mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo servera so zadanou IP.

Návod pre nastavenie A záznamov »

MX záznamy

MX záznam (mail exchanger) slúži pre určenie serveru, ktorý má spracovávať e-maily pre vašu doménu. MX záznamov pre jednu doménu môžete zadať hneď niekoľko a e-maily budú smerované podľa priority týchto záznamov. Hodnota MX záznamu sa zadáva v textovej podobe (mailin1.mojadomena.sk), nie ako IP adresa.

Ako vyzerá DNS MX záznam

@ 600 IN MX  10  mailin1.vasadomena.tld.
@ 600 IN MX 100 mailin2.vasadomena.tld.
Príklad nastavenia MX záznamov

Pre doménu mojadomena.sk máte vytvorený MX záznam s hodnotou “ASPMX.L.GOOGLE.COM” . V tom prípade budú všetky e-mail zaslané na nieco@mojadomena.sk smerované na poštový server spoločnosti Google.

Návod pre nastavenie MX záznamov »

NS záznamy

NS záznamy, nazývané aj nameservery umožňujú určiť adresu, kde sú umiestnené DNS záznamy Vašej domény. Zmena sa vykonáva u národného registrátora danej domény, ktorý vďaka tomu vie, kam nasmerovať všetky prichádzajúce dopyty na danú adresu. Sú im podradené všetky ostatné DNS záznamy.

Ako vyzerajú NS záznamy

@ 86400 IN NS  ns1.websupport.sk.
@ 86400 IN NS ns2.websupport.sk.
@ 86400 IN NS ns3.websupport.sk.
Príklad nastavenia NS záznamov

Vaša doména mojadomena.sk nemá u národného registrátora (napr. SK-NIC) nastavené NS záznamy. Takto sa všetky dopyty po zadaní mojadomena.sk zastavia u národného registrátora (napr. SK-NIC) a nedôjde k ich spracovaniu. Ak však nastavíte NS záznamy na ns1.websupport.sk, ns2.websupport.sk, ns3.websupport.sk, tak všetky dopyty prídu do WebSupportu, kde už podľa DNS nastavení zobrazíme správny obsah.

Návod pre nastavenie NS záznamov »

CNAME záznamy

DNS záznam typu CNAME slúži na prevziatie DNS nastavní vzorovej domény. Tieto prevzaté nastavenia sú nadradené vlastným A aj MX záznamami domény. V praxi to znamená, že prehliadač najprv skontroluje nastavenie CNAME záznamu a až keď zistí, že neexistuje, postupuje podľa MX alebo A záznamov.

Ako vyzerá CNAME záznam

shop 600 IN CNAME  www.myshoptet.com.
Príklad nastavenia CNAME záznamov

Doména shop.mojadomena.sk má pomocou CNAME záznamu priradený záznam www.myshoptet.com To znamená, že po zadaní adresy shop.mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah vytovrený na službe Shoptet.

Návod pre nastavenie CNAME záznamov »

AAAA záznamy

DNS záznamy typu AAAA sú alternatívou k A záznamom. Používajú sa v prípade, že adresa servera, z ktorého chcete obsah načítavať je v IPv6 formáte.

Ako vyzerá AAAA záznam

* 600 IN AAAA  2A03: 2880: 2110: df07: face: b00c: 0:1.
Príklad nastavenia AAAA záznamov

Chcete nasmerovať subdoménu blog.mojadomena.sk na server s adresou 2A03: 2880: 2110: df07: face: b00c: 0: 1 (IPv6 facebook). Ako vidíte, nejde o bežnú IP vo formáte IPv4, ktoré používate v A záznamoch. Je to IPv6 adresa a tú môžete jednoducho použiť v AAAA zázname.

Postup pre zmenu AAAA záznamu je rovnaký, ako pre A záznamy.

TXT záznamy

DNDNS záznamy typu TXT slúžia na pridanie textových informácií do DNS záznamov domény. To sa často využíva pre overenie domény alebo doplnkové informácie potrebné k prepojeniu s domény s externými službami.

Ako vyzerá TXT záznam

vassadomena.tld 600 IN TXT  "google-site-verification= rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ"
Príklad nastavenia TXT záznamu:

Ak chcete použiť doménu v službe Google Apps. Po registrácii služby, budete vyzvaný k overeniu vlastníctva domény. Jednou z možností je aj pridanie špecifického textu do DNS záznamov domény. To dokážete práve pridaním nového TXT záznamu.

Nastavenie TXT záznamu »

SPF záznamy

SPF záznam(Sender Policy Framework) je typ TXT záznamu, ktorý obsahuje informácie o tom, ktoré SMTP servery (IP adresy) sú oprávnené odosielať emaily z určitej domény. Cieľom SPF je obmedziť falšovanie odosielateľa v emaile a zabrániť tak SPAMu.

Ako vyzerá SPF záznam

v=spf1 a mx include:_spf.websupport.sk ?all
Príklad použitia SPF záznamu

Tento záznam hovorí o tom, že pre doménu vasadomena.tld je autoritatívny SMTP server smtp.websupport.sk. Ak sa odošle správa cez smtp.web4u.cz, e-mailový server, ktorý podporuje kontrolu pomocou SPF záznamu prekontroluje uvedené hodnoty. Keďže IP adresa SMTP servera z ktorej bola správa odoslaná (smtp.websupport.sk) zodpovedá SPF záznamu, bude správa ďalej spracovaná.

Viac o SPF záznamoch »

SRV záznamy

DNS záznam typu SRV slúži na určenie adresy serverov pre špecifikcké služby. Špecialitou SRV záznamov je, že umožňujú rozloženie záťaže na viacero adries na základe váhy a priority.

Ako vyzerá SRV záznam

_xmpp-client._tcp.mojadomen.sk 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com
Príklad nastavenia SRV záznamov

Ak sa v rámci služby Google Apps prepojenej s Vašou doménou rozhodnete používať chat, budete vyzvaný pridať do DNS záznamov domény niečo ako “_xmpp-client._tcp.mojadomen.sk 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com”. Presne na to vám poslúži SRV záznam.

Nastavenie SRV záznamu »

CAA záznamy

Záznam CAA (Certification Authority Authorization) – autorizácia certifikačnej autority, sa používa na určenie certifikačnej autority (CA), ktorá môže vydávať SSL certifikáty pre konkrétnu doménu. Záznamy CAA môžu nastaviť pravidlá pre celú doménu alebo pre konkrétne subdomény.

Ako vyzerá CAA záznam

@ 600 IN CAA  128 issue "letsencrypt.org"
Nastavenie CAA záznamu »
Aktualizované 28. apríla 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu