SRV záznamy

DNS záznam typu SRV slúži na určenie adresy serverov pre špecifické služby. Špecialitou SRV záznamov je, že umožňujú rozloženie záťaže na viacero adries na základe váhy a priority.


Príklad:

Ak sa v rámci služby Google Apps prepojenej s Vašou doménou rozhodnete používať chat, budete vyzvaný pridať do DNS záznamov domény niečo ako “_xmpp-client._tcp.mojadomen.sk 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com”. Presne na to vám poslúži SRV záznam.

Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin rozhraní. Postup je nasledovný:

  1. Prihláste sa do Webadminu
  2. Kliknite na názov domény
  3. V ľavom menu vyberte možnosť DNS
  4. Prekliknite sa na záložku SRV

5. Pre vytvorenie noveho záznamu stačí kliknúť na tlačidlo Vytvoriť nový záznam

6. Prvou položkou je adresa, cez ktorú sa bude k službe pristupovať. Cieľová adresa, na ktorej sa služba nachádza sa zadáva do položky Hodnota. Priorita, určuje v akom poradí sa bude skúšať volať služba, ak existuje pre subdoménu viacero záznamov pričom prednosť dostane záznam s nižšou hodnotou priority. Do položky port uveďte číslo portu, na ktorom služba beží na cieľovej adrese. Váha určuje v akom pomere sa budú rozdeľovať volania medzi viacerými rovnakými SRV záznamami. Vyššia váha znamená že cieľová adresa bude dostávať väčší pomer volaní. Hodnota TTL určuje, ako dlho si môžu servery poskytovateľov internetu zapamätať dané nastavenie. Čas je uvedený v sekundách.

Aktualizované 5. mája 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu