Frequent questions

Čo je to server housing (server hosting)?

Server housing (alebo server hosting) je služba prenájmu, alebo umiestnenia serveru v priestoroch datacentra poskytovateľa. Zákazník má plne k dispozícii celý server, nie je nikým obmedzovaný a môže na ňom prevádzkovať ľubovolné aplikácie (nielen www) a taktiež má na server administrátorský prístup. Nespornou výhodou je tiež dostupná zálohovaná elektrická sieť (UPS), klimatizácia, redundantné pripojenie k sieti, ochrana objektu, evidencia prístupov osôb, hasiacie zariadenie a bezprašné prostredie.
7-DAY TRIAL PERIOD

>We will help you with the installation of a dedicated server

Check pricing

The Hosting
truban.support
Slovak bestseller

Do you want to know our story?

LiveAgent