Dvojfaktorová autentifikácia

Návod vhodný pre začiatočníkov

Pre zákazníkov, ktorí by chceli mať svoje údaje a služby vo väčšom bezpečí sme pripravili možnosť zapnutia dvojfaktorovej autentifikácie. Dvojfaktorová autentifikácia ochráni Vaše konto v prípade ak potenciálny útočník získal Vaše prihlasovacie údaje, keďže po zapnutí tejto funkcionality sa budete prihlasovať prostredníctvom Vášho loginu, hesla a jednorázového hesla, ktoré bude vygenerované aplikáciou (autentifikátorom) alebo sa budete autorizovať cez biometrický / hardwarový kľúč.

Aktivácia dvojfaktorovej autentifikácie

  1. Prihláste sa do Webadminu
  2. V pravo hore kliknite na názov Vášho loginu a tam na Zabezpečenie a prihlásenie.
  3. Nižšie prejdite na Dvojfaktorovú autentifikáciu a kliknite na modré tlačidlo Nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie

Tu budete mať na výber 2 možnosti. Autentifikácia cez TOTP (Time-based One-Time Password) aplikáciu alebo cez biometrický / hardwarový identifikátor.

  1. Po vybratí možnosti cez TOTP sa Vám zobrazia záložné kódy potrebné v prípade straty zariadenia so spárovanou aplikáciou. Tieto kódy odporúčame uchovať. Kódy si môžete prekopírovať, alebo stiahnuť.
  2. Kliknite na možnosť pokračovať.
  3. Stiahnite si TOTP autentifikačnú aplikáciu do Vášho zariadenia. (napríklad Google Authenticator)
  4. Otvorte TOTP aplikáciu vo Vašom zariadení načítajte QR kód, alebo zadajte uvedený kód.
  5. Následne v administrácii webadminu zadajte 6 miestny kód z aplikácie.

Po zadaní aplikáciou vygenerovaného kódu v administrácii je nutné obratom potvrdiť pridanie účtu v aplikácii, keďže vygenerovaný kód má iba obmedzenú platnosť. Celý proces dokončite kliknutím na Uložiť.

Pri výbere autentifikácie cez biometrický / hardwarový identifikátor postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Strata prístupu k autorizačným kódom

Pri prvotnom nastavení TOTP dvojfaktorovej autentifikacie Vám systém vygeneruje záložné kódy na základe ktorých sa viete dostať do vašej administrácie. Ktorýkoľvek zo záložných kódov viete jednorázovo použiť miesto dočasného kódu vygenerovaného 2FA aplikáciou.

Ak nemáte prístup k aplikácii ktorú ste používali na generovanie dočasných kódov (napr. z dôvodu vyresetovania telefónu, straty telefónu, a pod.) a zároveň nemáte prístup k záložným kódom, prípadne ste nastavovali biometrický / hardwarový identifikátor bude nutné sa verifikovať čestným prehlásením, ktoré Vám na požiadanie po kontaktovaní pripraví náš helpdesk

1. Tlačivo musí vyplniť a podpísať odberateľ (majiteľ konta)

2. Tlačivo musí byť overené notárom, alebo KEP – kvalifikovaným elektronickým podpisom

3. Vyplnené tlačivo je potrebné zaslať poštou na adresu sídla spol. Websupport:

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

V prípade podpísania dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom KEP stačí dokument odoslať e-mailom a nie je potrebné ho zaslať poštou.

Ak ide o právnickú osobu, je potrebné priložiť výpis z obchodného registra, ak o živnostníka, výpis zo živnostenského registra (prípadne iného registra ak ide napr. o združenie, atď).

Aktualizované 30. januára 2024

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu