Kategórie
Ostatné

Chceme našu fakultu naspäť

Ako študenti FIIT sme sa vo štvrtok pridali k svojim učiteľom v štrajkovej pohotovosti a podporili výzvu na odstúpenie dekana. Počet podpisujúcich sa študentov za túto výzvu stále narastá. Táto situácia totiž nevznikla dnes, ani včera. Mnohí z nás čakali a chceli dať novému dekanovi šancu. Situácia na FIITke sa však niekoľko mesiacov stupňovala a mali sme možnosť byť svedkami rôznych krokov dekana aj nového vedenia pred aj po jeho nástupe. 

Dekan usporiadal po svojom nástupe do funkcie 2 diskusie so študentmi, situáciu na FIIT to však neupokojilo. Zo strany študentov prišlo množstvo otázok, ktoré zostávali nezodpovedané alebo boli zodpovedané len čiastočne, prípadne nepravdivo. Dekan žiadal od akademickej obce 100 dní na získanie dôvery. Lenže dôvera sa nedá len tak získať alebo vynútiť. Dôveru si treba u ľudí vybudovať. Porušovaním princípov a hodnôt, na ktorých stojí nielen FIIT, ale celá komunita študentov a zamestnancov tejto fakulty, sa nedôvera v nové vedenie fakulty iba zvyšovala. Neprešlo ani požadovaných 100 dní a vznikali nové a nové otázky a skutočnosti, z ktorých sme boli ako študenti sklamaní. Odpovede však stále neprichádzali a mnoho z nich neprišlo dodnes.

WebSupport sa pridal k otvorenému listu  k situácii na FIIT

Všetky zvláštne okolnosti vyvrcholili prijatím 18 nových ľudí, ktorí ihneď získali právo hlasovať vo voľbách do akademického senátu. Prijatím týchto ľudí sa navýšil počet zamestnaneckej časti akademickej obce až o 40 %. Žiadali sme dekana o garanciu férových volieb znížením úväzku týchto nových zamestnancov na 99 %, kedy by hlasovacie právo nemali. Táto požiadavka bola opätovne zamietnutá. Na jednej strane váh stojí 18 nových ľudí, o ktorých dekan opakovane sľuboval, že ich neprijme – napokon ich našiel ku koncu decembra iba za pár dní. Na druhej strane váh stoja zamestnanci, ktorí roky budovali fakultu, venujú sa často študentom vysoko nad rámec svojich povinností a prispievali ku kvalite fakulty a komunite, ktorú tu máme dnes. Ktorá strana má pre dekana vyššiu váhu?

Poslednou kvapkou bolo vyhodenie prof. Bielikovej, ktorá dostala hodinovú výpoveď, aby nemohla v činnosti, ktorá ani nebola prešetrená na to určeným orgánom, pokračovať. Ona už však nemala podpisové právo, nemohla by pokračovať. Čo iné však mala? Pripravenú kandidatúru do akademického senátu fakulty. Podobné zvláštne okolnosti sa už v decembri diali aj pri iných dvoch zamestnancoch, ktorí si neskôr podali kandidatúru do nášho senátu. Vedenie síce ustúpilo a chcelo prijať profesorku naspäť na fakultu, no nevrátila sa. Kto by sa vrátil, ak dekan verejne prehlási, že by to urobil znova? 

Záleží nám na FIIT, podporujeme snahu a postoj študentov a zamestancov k vývoju na fakulte. Dnes sme sa preto aj my pridali k otvoreným listom od SAPIE a Slovensko.Digital.

(Ján Cifra, CEO WebSupportu)

To, že sa profesorka nevráti na fakultu, sa významne dotýka študentov. Garantuje totiž štúdium obrovskému množstvu študentov. O 2 týždne začína semester a my nevieme, čo ďalej. Obávame sa o veci, o ktoré sme sa nikdy predtým ako študenti báť nemuseli. 

Robili sme protesty, spali sme na dekanáte, kričíme jediným spôsobom, akým je to možné a voláme o pomoc. 

Máme našu fakultu radi. Máme radi svojich učiteľov, ktorí ju priviedli tam, kde je dnes. Ctíme si hodnoty, ku ktorým nás vždy viedli – čestnosť, morálka, spravodlivosť. Ľudia na fakulte nikdy nefungovali len na základe toho, čo je právne v poriadku. Riadili sa tým, či sú veci morálne a eticky v poriadku. Takýto prístup nám u nového vedenia chýba. Opakovane nedostávame odpovede na tie najzákladnejšie otázky. Dospeli sme do štádia, kedy sme presvedčení, že takto to už nemôže pokračovať. Chceme našu fakultu naspäť. 

Autorka článku, Michaela Kolesíková, pôsobí na FIIT od decembra 2018 ako jedna zo 4 študentských senátorov akademického senátu fakulty, komunikuje a stretáva sa so študentami a snaží sa im pomáhať riešiť ich problémy a otázky.

Autor: Michaela Kolesíková

Michaela študuje inteligentné softvérové systémy na FIIT STU. Vo WebSupporte začala v roku 2016 pracovať ako helpdesk agent na našej podpore, v súčasnosti koordinuje 2nd line tím a zastáva pozíciu senior 2nd line administrátorky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *