Preskočiť na obsah
Kategórie
Tipy a triky Vzdelávanie

5 metód, ako dostať z vášho tímu maximum

Možno ste zachytili pracovné ponuky, v ktorých sa hľadá scrum master, počuli o agilnom manažmente alebo lean prístupe. Ide o metodológie projektového manažmentu, ktoré sa dajú využiť pri rôznych typoch projektov, vrátane software developmentu. Toto je prehľad tých najpopulárnejších.

Agilná metodológia

Slovo „agile“ je dnes už buzzword, asi tak ako big data. Všetci ho radi používajú, ale len málo ľudí vie, čo reálne znamená. Agile predstavuje set princípov, ktoré sa využívajú vrámci software developmentu. Medzi tieto princípy patria:

  • fungujúci software namiesto množstva dokumentácie,
  • spolupráca so zákazníkmi namiesto vyjednávania zmlúv,
  • reagovanie na zmeny namiesto nasledovania plánu.

Agilný prístup je teda skôr súbor hodnôt a princípov, ktorých cieľom je flexibilný prístup k tvorbe softvéru. Programátori reagujú na meniace sa požiadavky a neustálu spätnú väzbu od koncových zákazníkov. Ide teda o opak fixného plánovania a veľkého množstva dokumentácie. Agile by sa dal skôr definovať ako neustály proces plánovania, tvorby a vyhodnocovania. Agilný prístup je vhodný najmä pri dynamických projektoch a vyžaduje neustálu komunikáciu v rámci tímu, zákazníkov a klienta.

Agile je zároveň termín, ktorý zahŕňa ďalšie metodológie, ako Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) a Scrumban.

Projektový manažment

Scrum metodológia

Scrum je aktuálne jedna z najpopulárnejších metód projektového manažementu v software developmente. Využíva pri tom princípy Agile a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu, tímovú spoluprácu a tiež zlepšiť výsledky projektu.

Scrum model sa využíva najmä pri manažmente komplexného softvérového a produktového vývoja. Scrum určuje role v rámci tímu, zodpovednosti a pravidelné stretnutia, ktoré sa nemenia. Zároveň sa projekt rozdelí na tzv. sprints, teda približne jeden až dvojtýždňové časové úseky, kedy sa musia dodať dohodnuté výstupy. V týchto intervaloch sa zároveň stretávajú členovia tímu, vyhodnocuje sa progres a naplánuje sa ďalší sprint. Scrum vedie tzv. scrum master, ktorý je zodpovedný za vývojový tím a dohliada na dodržiavanie plánu, vyhodnocovanie a ďalšie plánovanie.

Kanban metodológia

Kanban tiež vychádza z Agile princípov. Na rozdiel od Scrum je však flexibilnejší a nemá striktne určené roly. V rámci projektového manažmentu sa kladie dôraz na tím ako taký, cieľom je dodávať výstupy postupne, neustále, rýchlo a v najlepšej možnej kvalite. Kanban môžete implementovať aj na už existujúci systém projektového manažmentu, ktorý aktuálne používate.

Kanban je vizuálny framework, ktorý jasne zobrazuje, čo treba vytvoriť, kedy a v akom množstve. V rámci Kanban sa zvyčajne používajú nalepovacie poznámkové bloky a biela tabula alebo online nástroje, ako Trello. Každý člen tímu vie, čo bude nasledovať ďalej a aký vplyv má ich súčasná úloha na celkový proces. Kanban sa využíva najmä v prostredí, kde je potrebné reagovať operatívne a kde sa menia priority.

Hybridom Kanban a Scrum frameworku je takzvaný Scrumban, ktorý kombinuje flexibilitu Kanbanu s prvkami štruktúry, ktorú ponúka Scrum.

Workflow Kanban

Lean metodológia

Lean je o efektivite, spraviť viac s menším počtom zdrojov. Pri Lean je dôležité zadefinovať hodnotu, neustále ju vylepšovať a zbavovať sa všetkého, čo skutočne nie je potrebné. Lean definuje tri disfunkcie, ktoré je potrebné eliminovať (3M):

  • Muda – zbavenie sa všetkého, čo nepridáva hodnotu zákazníkovi, teda zbavovanie sa zbytočných procesov,
  • Mura – zbavenie sa zbytočných variácií, teda napríklad štandardizácia,
  • Muri – zbavenie sa preťaženia, teda uprednostnenia menšieho počtu dôležitých projektov.

V praxi to teda znamená, že sa pozriete na projekt a vyhodíte úplne všetko, čo nie je naozaj dôležité a nepridáva to žiadnu extra hodnotu.

Waterfall metodológia

Waterfall je pravdepodobne najpoužívanejšia metodológia projektového manažmentu v IT a software developmente. Narozdiel od Agile sleduje presne určený plán, ktorý je zadefinovaný už na začiatku. Základom je teda naozaj kvalitný plán, ktorý sa určí len raz. Pri Waterfall sa používajú napríklad Ganttove diagramy. Plán je rozdelený do niekoľkých fáz a do ďalšej fázy sa dá prejsť len v prípade, že tá predchádzajúca je už úplne dokončená.

Výhodou Waterfall metodológie je pomerne jednoduchý projektový manažment, progres sa dá tiež dobre merať a zdieľať s klientmi. Na druhej strane je ťažšie niečo spätne zmeniť a reagovať na požiadavky zákazníka.

[mc4wp_form id=“12458″]

Autor: Barbora Ilić

Miluje inovatívne riešenia, píše pre svetové mediá a spolupracuje s rôznymi startupmi. Tvorí komunikačné stratégie, je marketérka, milovníčka zdravého jedla a vášnivá cestovateľka.