Preskočiť na obsah
Kategórie
Tipy a triky Vzdelávanie

Ako expandovať s českým webom na Slovensko

Každý trh disponuje obmedzenou kúpnou silou. Logickým riešením sa teda po určitom čase javí expanzia na zahraničný trh. S jednoduchou stratégiou, šikovnými ľuďmi a s využitím tých správnych nástrojov to je hračka.

Prečo uvažovať o expanzii?

Ak dochádza na lokálnom trhu k spomaľovaniu tempa rastu firmy, začne sa obzerať po novom odbytisku. Firma môže mať ambície pôsobiť na viacerých trhoch už od samého začiatku. Mnoho firiem uprednostňuje presne tento variant. Jednou z nich je aj nový český cashback portál, ktorý už od svojho vzniku počítal s tým, že expanduje na Slovensko. Aplikácia bola teda navrhnutá tak, aby bola zlúčiteľná s úpravou jej lokalizácie. Slovenská verzia cashback portálu bola spustená začiatkom decembra minulého roka, teda mesiac po spustení projektu. Ako to prebiehalo a čomu museli v tomto procese čeliť sa dozviete v tomto článku.

Český projekt na Slovensku

Cashback v krátkosti znamená, že za každý nákup uskutočnený prostredníctvom tohto portálu, dostane zákazník časť z jeho hodnoty naspäť. Funguje to na báze affiliate marketingu, teda, ak sa na webovú stránku e-shopu dostanete cez tento portál, obchodník rozpozná že vás k nemu doviedli práve oni. Za to mu vyplatí províziu, ktorú si z väčšej časti rozdelí so zákazníkom.

„Rozhodnutie o vstupe na slovenský trh bolo jasné už od začiatku. Dôvodov, ktoré podporujú toto rozhodnutie bolo hneď niekoľko, keďže sa jedná o relatívne rovnaké trhy a neexistuje tu ani žiadna jazyková bariéra,“ približuje zakladateľ projektu Michal Hardyn, ktorý bude hovoriť o založení tohto projektu. „Ďalším dôvodom je nepochybne to, že slovenský trh cashback portálov sa ešte len začína rozvíjať, čo znamená veľký nevyužitý potenciál a to pre nás rozhodne predstavuje obrovskú príležitosť.“

Technická stránka

Jednou z najzákladnejších úloh bol preklad textov, tj. replikácia webu so všetkým, čo k tomu patrí. Riešenie podpory pre preklady sme zvládli pomocou prekladových súborov a prostredníctvom kategorizácie lokalizácie v jednotlivých záznamoch databáze. Na príprave slovenskej verzie sa z pohľadu vývoja a prekladov podieľali štyria ľudia.

V porovnaní s českou verziou sme museli slovenskú verziu prispôsobiť faktu, že sa tam používa iná mena. Zohľadnili sme to v systéme, ktorý pripisuje odmeny. Jednou z odlišností bolo aj to, že na Slovensku je rozšírené používanie IBAN-u, namiesto klasického čísla účtu a kódu banky. Podľa toho sme upravili logiku, ktorá odosiela platobné príkazy. Na to využívame bankové API.

Po technickej stránke nám vývoj webu nezabral viac ako týždeň, spolu s pár dňami testovania. Najviac času zabral jednoznačne preklad webu a príprava obsahu.

Vývoj slovenskej verzie prebiehal bez väčších úskalí. Najťažším orieškom bolo zjednotenie obsahu v oboch verziách. Najlepšie sa osvedčilo najprv danú funkciu testovať v českej verzii a keď sa ukázala ako vhodná, bola aplikovaná aj na Slovensko. Sme stále v procese hľadania toho, čo funguje najlepšie, meníme sa a zlepšujeme každým dňom. S tým súvisí aj nutná synchronizácia slovenskej verzie, pretože chceme byť konzistentní a  komunikovať jednotné zdelenie.  To je z pohľadu optimalizácie časovo najnáročnejšie.

Samostatne alebo dohromady?

V procese vývinu slovenskej verzie sme stáli pred viacerými rozhodnutiami. Jedným z nich bola otázka, či bude zákaznícka podpora riadená centrálne alebo pôjde o dva samostatne pôsobiace jednotky. Pre lepšiu prehľadnosť sme sa rozhodli pre druhú možnosť, teda pre slovenský a český zákaznícky servis. Spočiatku boli z dôvodu nedostatku ľudských síl na slovenský support nasadení Česi, čo mohlo predstavovať určité riziko, ale ukázalo sa to ako dobré dočasné riešenie.

Po spustení sme čelili veľkému počtu e-mailov zo strany užívateľov, ktorí sa na nás obracali s otázkami typu kto sme, ako fungujeme a či to nie je podvod. Vo všeobecnosti nás prekvapil veľký záujem Slovákov o túto službu a oveľa väčší počet dotazov ako na českom zákazníckom servise. Slovenskí zákazníci sú komunikatívnejší, vyžadujú individuálnejší prístup a vyššiu pozornosť. Takisto sú viac otvorení novým možnostiam, ktoré spomínaný cashback portál oproti konkurencii ponúka.

Marketing funguje centrálne, tj. že sa kampane jednoducho preložia a spustia na Slovensku, ale takisto sú rozbehnuté aj rozdielne kampane.  Ak funguje jedna vec v Česku, nasadíme ju na Slovensku a naopak.  O takúto  kombináciu sa snažíme preto, aby sme zistili čo má najväčší úspech, v čom pokračovať a čo radšej vypustiť. Tento prístup sa nám zatiaľ osvedčil.

Nástroje pre efektívny priebeh

Čo nám podstatne zjednodušilo celkový chod a komunikáciu, bolo využívanie vhodných organizačných nástrojov projektového manažmentu. Produkt je riešený cez Basecamp, ktorý obsahuje „to do“ listy a slúži na správu jednoduchých úloh v backoffice. Neumožňuje nám ale sledovať podrobný progres.  Na zložitejšie a časovo náročnejšie úlohy sa nám osvedčila Asana, ktorú máme rozdelenú do niekoľkých procesov, ako napríklad obchod, marketing a vývoj.

Nástrojom na neformálnu vnútropodnikovú komunikáciu je Slack, ktorý funguje ako firemný chat, kde sa okrem dohadovania a dolaďovania podrobností rieši aj offtopic. Na tracking času používame nástroj Toggl, ktorý sprehľadňuje počet odpracovaných hodín a my tak máme kompletný prehľad o prioritných úlohách a takisto môžeme lepšie sledovať náklady vynaložené na každý projekt. Celkovú prácu máme rozdelenú do niekoľkých projektov a úloh pre lepšiu charakteristiku.

Čo sa týka technickej stránky tak momentálne fungujeme na PHP 5.6 (tešíme sa na PHP 7) a MySQL, používame Nette 2.4 a Doctrine a ďalšie balíčky z Kdyby. Testy spúšťame v CIrcleCI a repozitáre máme na Githube. Server monitorujeme pomocou New Relic.

Trh a ďalší rozvoj

S odstupom času konštatujeme, že existujú určité špecifiká slovenského trhu, s ktorými sme nerátali a museli sme sa im prispôsobiť. Či už ide o preferovanie IBAN-u alebo inú povahu dotazov, ktoré na nás naši slovenskí zákazníci smerujú. S tým, že Slováci utrácajú menej ako Česi, sme počítali a oveľa menšia konkurencia nás, samozrejme, príjemne prekvapila.

 

Tento článok bol vytvorený na základe case study o novom cashback portáli Tipli.sk, ktorý behom prvých dvoch mesiacov prekonal hranicu 30 000 zaregistrovaných užívateľov. 

Autor: Lucia Petrovčíková

Pracuje ako marketingová manažérka v Tipli. Študuje posledný ročník magisterského štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, obor medzinárodný obchod.