Meníme hardvérovú a softvérovú infraštruktúru WebSupportu tak, že čochvíľa neostane nič po starom. S plánovaním projektu sme začali už v novembri 2012. Chceme sa s vami podeliť o priebeh nášho rozhodovania.

WebSupport rástol rýchlo, dokonca tak rýchlo, že sme sa mu nestačili prispôsobovať ani my, ani servery. Škálovať IT takejto firmy je výzva, ktorá však časom prerástla do enormnej spotreby času a energie na prevádzku. Sú to problémy, s ktorými sa menšie hostingové firmy nestretli, takže škálovať IT znamenalo častokrát vymýšľať úplne nové riešenia, pretože to, čo funguje v menšom meradle, už nemusí fungovať vo veľkom. WebSupport už presahoval hranicu 90 serverov a prudkým rastom v uplynulom období stúpala prudko aj jeho komplexnosť.

Dostupnosť služieb a komplexnosť IT sú previazané veličiny a nie je tajomstvom, že sme s tým mali problém. Aktuálny stav s výpadkami pritom nebol až taký zlý, aký sa v javil: pohybujeme sa stále na úrovni 99,9% dostupnosti. Zakaždým sme však považovali za dôležité o týchto udalostiach s našimi klientmi komunikovať, a to aj keď išlo o menšie/ kratšie nedostupnosti služieb.

Na základe týchto skúseností sme koncom októbra 2012 dospeli k záveru, že k vyriešeniu všetkých našich problémov je nutné vymeniť naše IT. Kompletná výmena IT je drastický a komplikovaný krok, ktorý sa bežne nedeje, my sme však potrebovali preťať bremeno histórie, ktoré nam zvyšovalo komplexnosť a znižovalo flexibilitu. Zároveň sme chceli povýšiť IT na úplne novú úroveň aplikovaním najlepšieho know-how, ktoré sme za uplynulé roky nazbierali.

Konzultovali sme aj s odborníkmi zvonka, s ktorými sme vytvorili “IT advisory board”, ktorá nám jednotlivé návrhy pripomienkovala. Týmto im všetkým verejne ďakujeme za večery strávené vo WebSupporte. Špeciálne poďakovanie patrí Mariánovi Hanzelovi, ktorý nám pomohol prelomiť niektoré stereotypy v uvažovaní a začať tak na “zelenej lúke”.

V hre bolo 6 dodávateľov, ktorí nám ponúkali rôzne riešenia. Po náročných 5 mesiacoch príprav, analýz, rátania a diskusií s manažmentom sme dospeli k finálnemu riešeniu.

Pred pár dňami sme podpísali zmluvy s hlavnými dodávateľmi nového hardvéru. Novú platformu postavíme na diskovom poli FAS 3250 od NetAppu s čistou kapacitou 60 TB tierovaného storage, čiže najčastejšie používané dáta budú dostupné cez enterprise SSD disky, zvyšok na 96 x 900GB SAS diskoch.

NetApp FAS 3250 - ilustračný obrázok

Ako výpočtovú silu sme sa rozhodli pre Blade riešenie od spoločnosti Dell (M1000e) v podobe 24 ostrých žiletiek Dell PowerEdge M620. Srdcom týchto žiletiek sú dva procesory Intel Xeon E5-2680 na frekvencii 2.7 Ghz. Na základe Passmark benchmarku sú tieto procesory približne 2x výkonejšie ako naše najčastejšie používané procesory Intel Xeon E5620 2.4 Ghz. Plošne tak navýšime výkon všetkým službám. Každá žiletka ponesie 192 GB RAM.
Pre zaujímavosť: Prvý server, s ktorým sme začínali poskytovať naše služby, mal parametre 1000 Mhz, 256 MB RAM a 40 GB miesta.

Dell PowerEdge M620 -ilustračný obrázok
Samozrejme, že takéto riešenie si vyžaduje medzi sebou prepojenie. Zvolili sme ako core switche riešenie od firmy Cisco Catalyst 4500x a všetko je prepojené 10Gbit ethernetom.

Nová hardvérová infraštruktúra je našou najväčšou investíciou od dôb založenia WebSupportu, celé riešenie stálo cez 350 000 eur. Tešíme sa, že nám do mesiaca príde pol tony nového železa. Prezradíme toľko, že ako virtualizačnú platformu sme si vybrali OpenStack, čo bude pravdepodobne jeho najväčšia inštalácia v okolí. Virtualizáciou získame potrebnú flexibilitu, aby sme mohli efektívnejšie reagovať na dennodenné nástrahy, ktoré so sebou prevádzka prináša.

Pracujeme aj na vysokom stupni automatizácie, kedy už nebude konfigurácia serverov riešená ručne, ale pomocou nástroja CFEngine3, ktorý zaručí stálosť konfigurácie, pretože servery majú prirodzenú tendenciu vychyľovať sa z pôvodnej konfigurácie.

Nová IT nám vytvorí stabilné, flexibilné základy, na ktorých môžeme stavať a prevádzkovať ďalšie služby. Homogénnym prostredím odstránime množstvo premenných, ktoré na prevádzku vplývajú, a konfiguračným manažmentom eliminujeme ľudský faktor.

O ďalších podrobnostiach novej architektúry a priebežnom procese migrácie všetkých našich klientov budeme postupne informovať s vlastnou fotodokumentáciou.

Ladies and gentlemen, stay tuned.

Komentáre