Možno vám, našim klientom, záujemcom, alebo len zvedavcom už napadla otázka – ako je možné aby neobmedzený hosting bol naozaj úplne bezo dna. Veď to by znamenalo, že človek môže kľudne spustiť kopírovanie dát na svoj účet plnou rýchlosťou a čakať, či to bude skutočne neobmedzené, sledovať čo sa stane, keď tam bude 1 GB, 10 GB, 100 GB, 1 TB dát… Odpoveď je, že logicky, by tento pokus v istom momente musel skončiť.

Ktosi môže namietať, že neobmedzený nie je v skutočnosti neobmedzený. Prirodzene – áno, v doslovnom slova zmysle je obmedzený aj neobmedzený hosting. Neobmedzenosťou v tomto prípade je postoj klienta pri objednávaní si služby, hneď sa k tomu dostaneme detailnejšie.

Pozrime sa teda na to, ako to je v skutočnosti. Asi fakt nikto nemôže čakať, že za cenu 5,54 € (167,- Sk) mesačne dostane povedzme 10 terabajtové diskové pole. Idea produktu neobmedzený hosting je poskytnúť zákazníkovi možnosť, kedy nad svojim hostingom nebude musieť uvažovať ako si ho ušiť presne na mieru aj v prípade, že sa jeho potreby dynamicky s časom menia.

Náš produkt Custom hosting poskytuje záujemcovi možnosť vybrať si z diskového priestoru 15 – 500 MB, z počtu 1-50 mailových adries, a od 0-50 databáz, pričom cena sa počíta v rozmedzí od 0,5 € (15 Sk). Čo však je vhodné pre klienta, ktorý napríklad často mení svoj web, počet mailových adries.. Dnes potrebuje 10 MB priestoru, o týždeň 1 GB, a o mesiac len 300 MB, analogicky s počtom mailových adries, alebo databáz. Preto sme vytvorili produkt, ktorý tieto starosti a námahu pri objednávaní počiatočného balíku služby úplne odbúrava.

Pozrime sa, čím je neobmedzený hosting obmedzený. Kto chce, môže si pozrieť naše Všeobecné podmienky poskytovania služieb webhostingu, potrebnú časť nájde v bodoch 3.6 až 3.8. Uveďme si len stručný výklad. Definície pojmov neobmedzený diskový priestor, počet e-mailových schránok a dátový prenos sú koncipované tak, aby nám umožňovali bezproblémovo zabezpečovať prevádzku strojov kde bežia hostingy našich zákazníkov v súčinnosti s tým, aby užívateľ neobmedzoval iných užívateľov napríklad svojím nadmerným diskovým priestorom, keďže na jednom serveri beží niekoľko stoviek ďalších hostingov iných zákazníkov.

Tu je skutočne ťažko povedať, čo je veľa, čo už znamená obmedzenie. Vo všeobecnosti u nás existujú zákazníci produktu neobmedzený hosting, ktorý majú na serveri necelých 10 MB, takisto sú tam takí, ktorí tam majú niekoľko desiatok GB. Podobne je to aj s počtom mailových adries a trafficu. Pokiaľ nám niektorý užívateľ nespôsobuje problém v prevádzke, tak ho nechávame kľudne využívať toľko možností, koľko potrebuje.

Samozrejme, už sa vyskytli klienti, ktorý naozaj neobmedzene prinášali gigabajty na svoj účet, pod domnienkou, že dostanú bezodný priestor, prípadne len chceli vyskúšať, čo to dá. Ako takýchto klientov riešime: Samozrejme, nikomu despoticky nezmažeme dáta. 🙂 Štandardne je náš zákazník kontaktovaný a oznámi sa mu problém nadmerného využívania toho ktorého parametra. Následne mu ponúkneme riešenie, z našich služieb ktoré si myslíme, že by bolo preňho vhodné.

V prípade, že mu ponuka nevyhovuje a nevieme nájsť ani žiadne iné prijateľné východisko, ponúkneme klientovi asi to najserióznejšie, čo sa dá – vrátenie peňazí a zrušenie hostingu, samozrejme v časovom intervale na ktorom sa obojstranne dohodneme. Avšak doteraz sme nemali reálny problém s poskytovaním neobmedzeného hostingu. 

Komentáre