Zmena hesla do e-mailovej schránky

 

Zmena hesla do emailovej schránky


Pri zmene hesla do emailovej schránky treba postupovať nasledovne:
 

1. Prihláste sa do WebAdmina - ako prihlasovacie údaje použite celý tvar emailovej adresy (nieco@nazovdomeny.sk) a heslo.

2. Vľavom menu si vyberte možnosť Nastavenia schránky.

 

 

3. Zadajte nové heslo a heslo zopakujte.
 

4. Potvrďte kliknutím na Uložiť.

S novým heslom sa následne môžete prihlasovať do emailovej schránky prostredníctvom emailového klienta, alebo cez webové rozhranie.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: