Časté otázky

Čo je to cloud a cloud computing?


CLOUD

Termín Cloud označuje vo všeobecnosti priestor na internete, kde môžete ukladať všetky druhy informácií vrátane fotografií, hudby, dokumentov a videí, teda naozaj skoro všetko. Výhodou je, že sa môžete kedykoľvek a odkialkoľvek dostať k svojim dátam. Jedinou podmienkou je pripojenie k internetovej sieti.

Cloud nie je webhosting. Rozdiel oproti bežnému webhostingu je v tom, že v rámci cloudu je možné dynamicky meniť alokované prostriedky. Napríklad, ak hovoríme o skokovom náraste záťaže (napr. stonásobnom) behom dňa, bežný hosting na takúvo zmenu nedokáže adekvátne zareagovať. Cloudové technológie dokážu ponúknuť „viac strojov“, vyšší výkon, väčšie prenosové pásmo počas celej doby zvýšenej zátaže.

Virtuálne servery pracujú rovnako na princípe cloudových technológií. Sú riešením pre náročné projekty, ktorým už nepostačujú možnosti zdieľaného hostingu - napríklad e-shopy, portály alebo aplikácie s veľkou návštevnosťou. Vaše dáta môžete mať umiestnené v cloude a ušetríte na vlastnej infraštruktúre a nákladoch na jej správu.

CLOUD COMPUTING

Ak hovoríme o Cloud computingu, hovoríme o poskytovaní služieb, aplikáciíí alebo programov uložených na serveroch na webe s tým, že používatelia k nim môžu pohodlne pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek.

Začnite overením domény

LiveAgent