Frequent questions

Správa serverov


Správa serverov obsahuje práce potrebné na udržiavanie stabilného chodu vášho systému. My však nad spravovanými systémami držíme nepretržitý dohľad. Spravovať vieme nami prenajaté servery, VPS, aj vaše vlastné servery. 

Štandardne monitorujeme všetky potrebné systémové parametre, vieme však monitorovať aj konkrétne aplikácie, porty, či IP adresy. Po detekovaní incidentu zasiahnu rýchlo naši experti tak, aby sa problém čo najrýchlejšie odstránil.
7-DAY TRIAL PERIOD

>We will help you with the installation of a dedicated server

Check pricing

The Hosting
LiveAgent