Frequent questions

Čo sú to DNS záznamy?


Akú internetovú adresu si skôr zapamätáte, 195.210.29.66 alebo websupport.sk? Systém DNS záznamov (systém názvov domén) slúži na prekladanie doménových názvov na IP adresy. 

Často je prirovnávaný k telefónnemu zoznamu, keď priraďuje internetovým adresám vo forme napr. domena.sk IP adresy, teda číselné označenie servera danej stránky. Používateľ si tak nemusí pamätať IP adresu stránky, ale iba názov domény, systém DNS sa o navigáciu postará za užívateľa. 

 Je to systém, ktorý ukladá do databázy záznamy o doménových názvoch a páruje ich s IP adresou servera, kde sa konkrétny doménový názov nachádza. 

Túto funkciu zabezpečujú DNS servery, ktoré obsahujú databázu domén a IP adries s nimi spojených. Internetový prehliadač pri zadaní adresy stránky zistí, na ktorom DNS serveri sa nachádzajú záznamy pre konkrétnu doménu a na DNS serveri zisťuje IP adresy, ktoré sú pre doménu nastavené.

Start domain verification

LiveAgent