Frequent questions

Čo je to databáza?


Databáza je množina štruktúrovaných dát a slúži na uloženie informácií takým spôsobom, že počítačový program, alebo človek môže použiť špeciálny jazyk na získavanie týchto informácií. Vďaka presne určenej štruktúre umožňuje ľahké vyhľadávanie a triedenie aj pri veľkom množstve dát. 

 V súčasnosti je asi najpoužívanejšou databázou MySQL databáza. Ide o takzvanú relačnú databázu. To preto, lebo sa v nej môžu vytvárať vzťahy ( relácie ) medzi jednotlivými druhmi dát. Napríklad medzi dátami o zákazníkoch a ich objednávkach.

Začnite overením domény

LiveAgent