Preskočiť na obsah
Kategórie
Tipy a triky Zákulisie

Ako vznikali naše nové firemné hodnoty

Spoločnosť, organizácia, človek, ale aj firma by mala pevne stáť na konkrétnych hodnotách. Tie definujú základné presvedčenie, zásady a správanie ľudí, ktorí sú zapojení do chodu firmy. Firemné hodnoty sú v istom zmysle pilierom a sú jednou z najdôležitejších vecí po vzniku samotnej idei, misie a vízie. Pomáhajú budovať firemnú kultúru, prístup zamestnancov, komunikáciu a každodenné rozhodnutia. Vedia to všetky úspešné svetové značky.

V počiatkoch podnikania možno nie je až také dôležité deklarovať hodnoty oficiálnou formou, pretože častokrát ich totiž tvoria priamo samotní zakladatelia, alebo prví zamestnanci svojim správaním. Ak má firma len pár zamestnancov, dokáže tieto hodnoty prenášať priamo na nich bez akéhokoľvek verejného deklarovania.

Hodnoty, na ktorých vyrástol WebSupport, nám pomáhali v obdobiach, keď sme budovali základy a prvú komunitu, ale aj neskôr, keď sme sa stali jednotkou na trhu. Dokonca aj vtedy, keď firma prežívala horšie časy a krízu firemnej kultúry. A preto sme si istí, že dobre nastavené hodnoty dokážu prirodzenou cestou udržať správny smer a zdravú firemnú kultúru.

Kedy sa zaoberať firemnými hodnotami

Pochopiteľne, nemusíte nikdy (ak vám na tom nezáleží), ale môžete pokojne aj niekoľkokrát počas života firmy. Záleží, ako rýchlo rastie váš biznis a počet zamestnancov, ako často sa mení činnosť podnikania, prípadne ak zažíva firma kultúrnu krízu.

WebSupport za posledných X rokov poriadne narástol, dospel a spolu sním aj veľa zamestnancov a zákazníkov. Mnohé hodnoty, vytvorené na začiatku, prestávali viac či menej fungovať a nastal dôvod na ich validáciu.

Na obrázku vyššie vidíte predchádzajúcu verziu firemných hodnôt. Písal sa rok 2012, čiže takéto niečo vzniklo v písanej a vizuálnej podobe až 10 rokov po založení firmy. 

Ako na to? Nechajte to vznikať prirodzene

Pred necelými dvoma rokmi sme sa rozhodli zachytiť našu firemnú identitu vo forme Brand Booku, ktorého súčasťou mali byť aj firemné hodnoty. Na pomoc sme si zavolali Michala Matloňa, ktorý nás previedol niekoľkými procesmi za účelom získania čo najväčšieho objemu relevantných informácií. Michalovou úlohou bol dolovanie informácií a zaangažovanie čo najväčšieho počtu “skalných websupporťákov”. Od úvodných workshopov s niekoľkými ľudmi z firmy až po tímové sedenia sme sa snažili vnímať každého, pýtať sa a zbierať dôležité informácie.

Po pár týždňoch vznikol niekoľkostranový dokument zachytávajúci našu históriu, misiu, víziu, míľniky či firemnú kultúru. Základ Brand Booku hovoril o archetype značky, komunikácii, a mnohých ďalších oblastiach, ktoré sú súčasťou našej DNA. Je to unikátny dokument, ktorý perfektne slúži najmä novým kolegom pri onboardingu, ale aj partnerským agentúram pri tvorbe kampaní.

Ako prebieha validácia a tvorba nových firemných hodnôt

Jednou z častí tvorby Brand Booku bola aj validácia dovtedy existujúcich firemných hodnôt. Pýtali sme sa na ne kolegov a zisťovali sme, ako veľmi z ich pohľadu reflektujú realitu. Spisovali sme si poznámky a snažili sa ich vyhodnotiť. Využili sme na to dokonca niekoľkodňový pobyt v Barcelone, kde vznikal celý dokument.

Prvý krok prebiehal relatívne rýchlo. Podľa zozbieraných dát sme vytvorili set nových hodnôt, ktoré sme natlačili do jednoduchého dotazníka. Rozsposlali sme ho všetkým kolegom s prosbou, aby čo najúprimejšie vyjadrili svoj názor.

Ukážka jednej z otázok vo formulári
Ukážka jednej z otázok vo formulári

Žiadne heslá, rovno výzvy

S najlepším úmyslom sme sa rozhodli, že z heslovitých názvov jednotlivých hodnôt ako “firemná kultúra”, “kvalita”, “kreativita”, “evolúcia”, “support”, “zábava”, vytvoríme niečo interakčnejšie. Zmenili sme pomenovania hodnôt na niekoľkoslovné spojenia ako “sme na seba nároční”, alebo “inovácie máme v DNA”, ktoré sú uchopiteľnejším ekvivalentom pôvodných názvov. V ďalšom kroku sme sa rozhodli posunúť ich význam ešte bližšie ku každému zamestnancovi a vytvorili sme konkrétne výzvy.

Hodnoty na správnych miestach

Ďalším dôležitým krokom bolo opustenie virtuálneho priestoru a prenesienie hodnôt do fyzického sveta. I keď sa v rámci firmy pohybujeme krížom krážom naprieč priestorom a poschodiami, rozhodli sme sa umiestniť na každé oddelenie najvhodnejší typ hodnoty. Predpokladáme totiž, že správne umiestnenie v rámci “office” bude v konečnom dôsledku rozhodovať o vnímaní daných hodnôť.

WebSupport - firemne hodnoty

Tak napríklad, do office-u adminov sme umiestnili hodnotu “Inovácie máme v DNA” s priamou výzvou “Neustále inovuj”. Nášmu teamu svieti na stene hodnota “Podporujeme tvorivých a podnikavých” s výzvou “Inšpiruj a podporuj” a developerské prostredie nesie odkaz hodnoty “Ideme o krok ďalej” s výzvou “Vieš to urobiť lepšie”.

Ako pracovať s hodnotami

Je pravdepodobné, že mnoho firiem v momente umiestnenia posledného plagátu s firemnými hodnotami svoju prácou považuje za ukončenú. Netušiac, že tú najdôležitejšiu prácu majú ešte len pred sebou. Preto sa každý rok snažíme v spolupráci s HR oddelením vytvoriť mix rôznych aktivít na podporu vnímania jednodlivých hodnôt, aby ich pociťovali všetci zamestnanci rovnako.

Od obsahu interného newsletteru, tvorby hanbooku pre nových kolegov, hackathony, predmety v rámci kancelárií, remote práce zo zahraničia, interné WS Talks, obedy s CEO, vzdelávanie, komunikáciu, či spôsob práce. Sú to desiatky aktivít, vďaka ktorým dokážete nenápadným spôsobom infiltrovať podporu vnímania hodnôt do každodenného života firmy.

“To najdôležitejšie a zároveň najťažšie je práve práca s firemnými hodnotami”

Nie je vylúčené, že pri budovaní mnohých hodnôt budeme časom pokulhávať. Pokojne sa môže stať, že v rôznych obdobiach nebudú zamestnanci pociťovať napríklad až takú slobodu pri práci, ako sa ju snažíme vo svojich hodnotách deklarovať.

Preto sme si vytvorili anonymný dotazník, ktorý jeden krát za rok posielame na celú firmu. Ak sa ukáže, že niektorá z hodnôt nereflektuje aktuálny stav, je povinnosťou kompetentných osôb od vedenia, HR až po marketing vyvinúť aktivity na podporu vnímania konkrétnej hodnoty. Venujeme tomu niekoľko stretnutí začiatkom roka a snažíme sa systematicky počas roka pracovať s návrhmi tak, aby fungovali dlhodobo a udržateľne.

Ak vám tieto informácie pomohli, alebo vás prinútili zamyslieť sa nad zmyslom firemných hodnôt, pokojne nám dajte vedieť do komentárov.

Autor: Richard Čermák

Riadi brandovú časť slovenského Websupportu, tvorí obsahové stratégie, partnerské a sponzoringové aktivity, zastrešuje komunikáciu firmy.