DNS nastavenia

Aké typy DNS záznamov existujú?

Systém DNS záznamov slúži na internete a na počítačových sieťach na prekladanie doménových názvov na IP adresy a zabezpečuje tak zjednodušenie komunikácie a pohybu na internete. Často je prirovnávaný k telefónnemu zoznamu, keď priraďuje internetovým adresám vo forme napr. domena.sk IP adresy, teda číselné označenie umiestnenia danej stránky. Používateľ si tak nemusí pamätať IP adresu stránky, ale iba názov domény, systém DNS sa o navigáciu postará za užívateľa. Je to systém, ktorý ukladá do data...

A záznamy

A záznamy DNS záznam typu A slúži pre nastavanie konkrétnej IP adresy, z ktorej sa má načítavať obsah pre danú adresu (doménu alebo subdoménu). Pre každú subdoménu je možné nastaviť ľubovoľnú IP adresu podľa potreby. IP adresu je nutné zadať vo formáte IPv4 (napr. 37.9.168.19). Pre IP adresu v tvare IPv6 použite AAAA záznam. Príklad: Doména mojadomena.sk má pomocou A záznamu priradenú IP adresu 37.9.168.19. To znamená, že po zadaní adresy mojadomena.sk sa v prehliadači zobrazí obsah zo serv...

MX záznamy

MX záznamy DNS záznam typu MX slúži pre určenie serveru, ktorý má spracovávať e-maily pre vašu doménu. MX záznamov pre jednu doménu môžete zadať hneď niekoľko a e-maily budú smerované podľa priority týchto záznamov. Ak záznam s najmenším číslom (=najvyššia priorita) smeruje na nefunkčný server, e-maily budú nasmerované na ďalší v poradí. Hodnota MX záznamu sa zadáva v textovej podobe (mailin1.mojadomena.sk) nie ako IP adresa. Príklad: Pre doménu mojadomena.sk máte vytvorený MX záznam s hodno...

NS záznamy

NS záznamy Toto nastavenie vám umožňuje určiť adresu, kde sú umiestnené DNS záznamy Vašej domény. Zmena sa vykonáva u národného registrátora danej domény, ktorý vďaka tomu vie, kam nasmerovať všetky prichádzajúce dopyty na danú adresu. Príklad: Vaša doména mojadomena.sk má u národného registrátora (napr. SK-NIC) nemá nastavené NS záznamy. Takto sa všetky dopyty po zadaní mojadomena.sk zastavia u národného registrátora (napr. SK-NIC) a nedôjde k ich spracovaniu. Ak však nastavíte NS záznamy n...

SPF záznamy

SPF záznamy SPF záznamy (Sender Policy Framework) sú DNS TXT záznamy, ktoré zahŕňajú informácie o tom, ktoré servery majú oprávnenie odosielať maily z domény, na ktorej sú nastavené. Slúžia ako ochrana proti posielaniu spamu, keď server, ktorý prijíma poštu pri zapnutom overovaní SPF kontroluje, či je pošta pre konkrétnu doménu odoslaná zo servera, z ktorého má odosielanie povolené v SPF zázname. Zabraňuje tomu, aby boli v mene konkrétnej domény posielané spamové/podvodné správy. Ak má server ...

TXT záznamy

TXT záznamy DNS záznamy typu TXT slúžia na pridanie textových informácií do DNS záznamov domény. To sa často využíva pre overenie domény alebo doplnkové informácie potrebné k prepojeniu s domény s externými službami. Príklad: chcete použiť doménu v službe Google Apps. Po registrácii služby, budete vyzvaný k overeniu vlastníctva domény. Jednou z možností je aj pridanie špecifického textu do DNS záznamov domény. To dokážete práve pridaním nového TXT záznamu. TXT záznamy je možné upravovať po...

ANAME záznam

ANAME záznam Pri vytváraní ANAME záznamu zisťujeme IP adresu/adresy zadanej cieľovej domény. Následne nasmerujeme Vašu doménu na IP adresy zadanej cieľovej domény. ANAME záznamy sa neustále kontrolujú a pri zmene IP adresy cieľovej sa automaticky upraví smerovanie Vašej domény. Takto nemusíte IP meniť vy manuálne. ANAME záznamy môžu byť použité iba pre hlavnú doménu. Pre jej subdomény použite CNAME záznamy. Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin rozhraní. Postup je nasledovný: 1. ...

CNAME záznamy

CNAME záznamy CNAME je skratka pre Canonical Name record a spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu. V DNS zázname je nadradený nad A záznamami a MX záznamami, teda prehliadač najskôr prečíta CNAME záznam, a keď žiadny CNAME záznam neexistuje, dopytuje sa na konkrétnu IP adresu v A záznamoch. Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin rozhraní.. Postup je nasledovný: 1. Prihláste sa na stránke admin.websupport.s...

SRV záznamy

SRV záznamy DNS záznam typu SRV slúži na určenie adresy serverov pre špecifické služby. Špecialitou SRV záznamov je, že umožňujú rozloženie záťaže na viacero adries na základe váhy a priority. Príklad: ak sa v rámci služby Google Apps prepojenej s Vašou doménou rozhodnete používať chat, budete vyzvaný pridať do DNS záznamov domény niečo ako “_xmpp-client._tcp.mojadomen.sk 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com”. Presne na to vám poslúži SRV záznam. Nastavenie je dostupné priamo vo Webadmin ...

TTL a prečo zmena DNS záznamov trvá až 24 hodín?

Pri zmene DNS záznamov môže trvať až 24 hodín, kým všetky servery na internete dostanú nové informácie. Maximálnu dobu určuje nastavenie parametra TTL. Čo je to TTL? ------------------------- Skratka TTL znamená "Time To Live". Je udávaná v sekundách a označuje dobu, na ako dlho môže byť DNS záznam uchovaný v cache pamäti DNS servera u poskytovateľa internetu. Často je udávaná hodnota 86400 sekúnd, čo je 24 hodín. Potom čo doba TTL uplynie, sú DNS nastavenia nanovo načítavané. Prečo m...

Prepojenie hostingu s doménou, ktorá je zakúpená u iného poskytovateľa

V prípade, ak máte svoju doménu zaregistrovanú u iného registrátora a rozhodli ste sa u Websupportu zakúpiť hosting, bude nutné požiadať registrátora domény o nasmerovanie jej DNS záznamov na nase servery. Registrátora stačí požiadať, aby vám nastavenie zmenil na hodnoty: ns1.websupport.sk ns2.websupport.sk ns3.websupport.sk Upozornenie: Zmena sa prejaví do 24 hodín a následne sa bude obsah domény načítavať z našich serverov. Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: Ná...

Prepojenie domény registrovanej u nás s hostingom u iného poskytovateľa

Pokiaľ máte zaregistrovanú doménu u nás a potrebujete, aby sa obsah načítaval z hostingu, ktorý je zriadený u iného poskytovateľa, je potrebné nastaviť DNS záznamy domény. Tieto záznamy Vám poskytne hostingová spoločnosť, prípadne ich nájdete v rozhraní, kde spravujete svoje hostingové služby. Nastavenie je dostupné priamo vo webadmin rozhraní, v sekcii DNS na prislušnej karte. Postup je nasledovný: 1. Prihláste sa na admin.websupport.sk (https://admin.websupport.sk/sk/site/login). 2. V se...

Presmerovanie DNS záznamov domény na Websupport

Ak doména nie je nasmerovaná na náš server, po prihlásení do webadmin rozhrania uvidíte o tom oznam. Z hlášky vyplýva, že nie je možné u nás nastavovať DNS záznamy "nižšieho rádu", ako MX, CNAME alebo A záznamy. Pre využívanie Webadmin rozhrania pre nastavenia DNS je potrebné požiadať registrátora domény, aby nastavil hlavné DNS záznamy na naše: ns1.websupport.sk ns2.websupport.sk ns3.websupport.sk. Zmena DNS záznamov sa prejaví do 24 hodín, následne sú dostupné nastavenia ostat...

Nastavenie MX záznamov u iného poskytovateľa na servery WebSupportu

Napriek tomu, že vaša doména je registrovaná u iného poskytovateľa, je možné využívať e-mailové služby u nás aj bez zmeny hlavných DNS záznamov. Pre presmerovanie LEN e-mailových služieb je potrebné u správcu DNS (spoločnosť, kde smerujú hlavné DNS záznamy) nastaviť MX záznamy. Informácie o MX záznamoch nájdete po prihlásenií do Webadmin rozhrania. Postup: 1. V sekcii Služby je potrebné pri doméne kliknúť na Administrácia. 2. V ľavom menu choďte do záložky DNS a konkrétne kliknite na možn...

Nastavenie MX záznamov na iného poskytovateľa

V prípade, ak je doména registrovaná cez našu spoločnosť a potrebujete presmerovať LEN e-maily na servery iného poskytovateľa, je potrebné nastaviť MX záznamy vo Webadmin rozhraní. Tieto záznamy vám poskytne prevádzkovateľ e-mailových služieb. 1. Pre nastavenie externých MX záznamov sa prihláste do Webadmin (//admin.websupport.sk/sk/site/login) rozhrania. 2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete zmeniť DNS záznamy a kliknite na ňu. 3. V ľavom menu vyberte možnosť DNS a ...

História zmien DNS záznamov

História zmien DNS záznamov V prípade, ak ste vykonávali nejaké zmeny v nastaveniach DNS, všetky zmeny sú automaticky uložené v histórii zmien. Pre zobrazenie a prípadne obnovenie pôvodných nastavení DNS záznamov sa prihláste do Webadmin rozhrania (//admin.websupport.sk/sk/site/login). 1. V sekcii Služby prejdite do Administrácie domény. 2. V ľavom menu prejdite do záložky DNS a konkrétne do História zmien. Ak neboli ešte vykonané žiadne zmeny, záznam bude prázdny. 3. Ak boli vykonané zme...