Kubernetes

Zdarma dostupný systém s otvoreným zdrojovým kódom Kubernetes (K8s) slúži na organizovanie kontajnerov, čo umožňuje automatizáciu nasadenia, škálovania a správy aplikácií