fbpx
  1. Báza znalostí
  2. Cloud a servery
  3. Virtuálny server (VPS)
  4. Najčastejšie príčiny vyčerpania priestoru na virtuálnom serveri

Najčastejšie príčiny vyčerpania priestoru na virtuálnom serveri

V prvom rade odporúčame preveriť veľkosť súborov v priečinku /var/log/ ako aj log súboroch pre jednotlivé hostingy, ktoré nájdete v priečinku /data/web/domena.tld/logs. Veľkosti súborov je možné zistiť napr. z výstupu príkazov

ls -alh /var/log/*
ls -alh /data/web/*/logs/

V prípade súborov z priečinkov hostingov, t.j. z /data/web/domena.sk/logs/ je vhodné najskôr premazať staré archivované záznamy (súbory s príponou .gz) a ak treba uvoľniť viac miesta, poslúži príkaz touch:

touch /data/web/domena.tld/logs/access_log
touch /data/web/domena.tld/logs/error_log

Skontrolujte si veľkosť jednotlivých priečinkov na serveri. Najskôr je vhodné si pozrieť, koľko zaberajú jednotlivé hostingy

du -shc /data/web/* | sort -k1,1 -h

Pokiaľ majú weby štandardnú veľkosť, odporúčame reštartovať Apache2 pomocou príkazu apache2ctl restart. Uvoľnia sa tým dočasne súbory.

Ak sa aj napriek tomu miesto neuvoľnilo, je potrebné skontrolovať veľkosť všetkých priečinkov na serveri pomocou príkazu

cd / ; du -shc / | sort - k1,1 -h

ktorý nám dodá utriedený zoznam všetkých veľkých priečinkov.

V prípade ak voľné miesto na serveri výrazne kolíše, je najčastejšou príčinou tvorenie dočasných tabuliek na disku.

Prebiehajúce query môžete sledovať pomocou utilitz mytop, pokiaľ máte zakúpený ServerManager, root heslo k databáze nájdete v /root/.mysqlpass.

Pri prehľadávaní bežiacimi query sú tie, ktoré si vyžadujú dočasne tabuľky na disku označené ako Using temporary; Using filesort

Pokiaľ je na disku podľa grafov či výstupu df -h dostatok miesta, ale zapisovať súbory nie je možné, mohlo dojsť ku nekonzistencii na úrovni súborového systému. V takom prípade treba zaslat požiadavku na preverenie na helpdesk@websupport.sk.

Aktualizované 16. júla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: