Systém posielania faktúr

 

Predfaktúry za služby sa generujú automaticky a posielajú sa e-mailom na adresu uvedenú v užívateľskom profile. Tento email je nazývaný aj ako kontaktný email. V rámci systému je možné si zadefinovať aj zvlášť fakturačný profil pre konkrétnu službu a zvoliť si fakturačný email podľa nasledujúceho návodu

Dva týždne pred koncom platnosti služby vám je vygenerovaná predfaktúra so splatnosťou 7 dní. V prípade, že ju zabudnete uhradiť, týždeň pred vypršaním služby vám príde upomienka. Ak na upomienku nezareagujete do jedného týždňa, službu vám deaktivujeme. V tomto stave sa dá ešte bez problémov aktivovať späť. Ak však ani týždeň po deaktivovaní nezaevidujeme vašu platbu, vaše služby budú bez ďalšieho upozornenia zrušené a údaje nenávratne zmazané.

 

Sled akcií


 

 

 

Vygenerovanie predfaktúry (14 dní pred vypršaním služby)


E-mail s predfaktúrou splatnou 7 dní. Službu je vhodné uhradiť skôr, nakoľko v prípade ak by vznikol problém so spárovaním platby, chod vašej služby by nebol ohrozený. Faktúra príde e-mailom hneď po zaplatení, nájdete ju aj vo WebAdmine.

 

 

 

Predfaktúra po splatnosti (7 dní pred vypršaním služby)


E-mail s upomienkou a predfaktúrou. Služby sú stále aktívne avšak o 7 dní vyprší ich platnosť a stanú sa nefunkčnými. 

 

 

 

Deaktivácia služieb 


Stav, kedy je vaša doména aktuálne už nefunkčná a nie je možné ju zobraziť v prehliadači ani príjmať/odosielať emaily. Úhradu vám odporúčame realizovať priamo online cez Webadmin, po prijatí platby sú vaše služby plne funkčné do 24 hodín. 

 

 

 

Vypnutie služieb (7 dní po vypršaní služby)


V prípade ak neevidujeme úhradu za hostingovú službu aj táto je v rámci systému deaktivovaná. Opäť odporúčame úhradu realizovať obratom vo Webadmine. 

 

 

 

Definitívne zmazanie služieb


V prípade ak úhradu nezrealizujete do 14 dní odo dňa expirácie služby, vaše služby budú spod vášho konta nenávratne zmazané.

 

 

 

Zlučovanie faktúr


Funkcia zlučovania faktúr dokáže fakturovať viacero služieb v jednom doklade.

 

 

 

Platba kreditom


Pri prevádzkovaní viacerých služieb je užitočné platenie kreditom. Hlavnou výhodou je redukcia faktúr na minimum. Kredit si môžete objednať prostredníctvom WebAdmina, 1 kredit = 1 €. Pri tomto spôsobe platby si tiež môžete aktivovať automatické predlžovanie služieb.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: