Používanie viacerých fakturačných údajov

 

Časť zákazníkov môže potrebovať fakturovať objednané služby na rôzne subjekty, resp. vystavovať faktúry s rôznymi fakturačnými údajmi. Na tento účel slúžia fakturačné profily.

 

Vytvorenie fakturačného profilu


1. Prihláste sa do WebAdmina.

2. Kliknite na záložku Nastavenia.

3. Kliknite na tlačidlo Úprava fakturačných profilov, ktoré sa nachádza hneď pod prihlasovacími údajmi.

4. V pravej časti obrazovky kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

5Zadajte nové fakturačné údaje.

6. Dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

 

Následne je možnosť vpravo pridať fakturačný profil.

 

TIP: V rámci nastavení fakturačného profilu je možné definovať aj fakturačné emailové konto. Ide o email, kam bude zasielaná predfaktúra a faktúra pre službu, pre ktorú má byť daný fakturačný profil použitý. 

Faktúry a predfaktúry budú klientom chodiť aj na kontaktný email pod kontom vo Webadmine. 

 

 

V prípade, že služby fakturujeme viacerým subjektom, nezabudnite v Nastaveniach predvoliť pre aké služby sa majú fakturačné profily používať.