Zmena kontaktných údajov

 

Kontaktné údaje - telefónne číslo a kontaktný e-mail by ste mali udržiavať stále aktuálne, nakoľko oba údaje slúžia na identifikovanie užívateľa ako majiteľa služieb. Z bezpečnostných dovodov existuje celý rad úkonov, ktoré sme oprávnení vykonávať iba na základe žiadosti z emailov a čísla uvedených v týchto nastaveniach: poskytnutie prihlasovacích údajov, preposielanie faktúr, zmena parametrov služieb, zmena nastavení služieb a mnohe iné.

 

Kontaktné údaje môžete zmeniť vo svojom užívateľskom profile.

 

1. Prihláste sa do Webadmina a kliknite vpravo hore na svoje Užívateľské meno - Osobné nastavenia

2. Upravte údaje - kontaktný email a kontaktné tel. číslo.

3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

 

TIP: Pokiaľ si prajete pridať pod konto viacero kontaktných emailov, je potrebné ich oddeliť čiarkou. Pridaním viacerých emailov môžete zamedziť komplikáciam, ktoré súvisia s nefunkčnosťou vášho kontaktného emailu, zabudnutím hesla do emailu a pod.