Práca s faktúrami

Administráciu predfaktúr, faktúr a dobropisov nájdete vo WebAdmine, v sekcii Faktúry. Faktúry môžete preposielať na iný email, zmeniť fakturačné údaje, oddeliť konkrétne služby na inú predfaktúru alebo spojiť viacero predfaktúr do jednej.


Administrácia fakturácie

Po prihlasení sa do Webadminu, v sekcii Faktúry vidíte 3 tabuľky, kde nájdete možnosť pozrieť si predfaktúry a faktúry, editovať jednotlivé doklady, preposielať ich a pod.

Predfaktúry

Prvá tabuľka obsahuje vaše neuhradené predfaktúry. V tejto sekcii môžete vykonať rôzne úpravy na predfaktúrach.

 1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú predfaktúru.
 2. Možnosť Zaplatiť vás presmeruje na úhradu predfaktúry.
 3. Stiahnuť PDF stiahne doklad.
 4. Kliknutím na Preposlať môžete doklad preposlať na ľubovoľný e-mail.
 5. Cez možnosť Zmeniť fakturačnú údaje môžete editovať údaje odberateľa na faktúre alebo vybrať údaje z existujúceho fakturačného profilu.
 6. Možnosť Rozdeliť umožňuje presunúť vybrané položky na samostatnú predfaktúru.
 7. Ak službu už neplánujete predĺžiť, kliknite na možnosť Zmazať.

Faktúry

Druhá tabuľka obsahuje originálne faktúry – daňové doklady, pričom aj tu nájdete možnosť vykonať akcie:

 1. Kliknutím na Zobraziť môžete otvoriť predmetnú faktúru.
 2. Cez možnosť Zmeniť fakturačné údaje môžete editovať údaje odberateľa na faktúre alebo vybrať údaje z existujúceho fakturačného profilu.
 3. Stiahnuť PDF stiahne doklad.
 4. Kliknutím na Preposlať môžete doklad preposlať na ľubovoľný e-mail.
UPOZORNENIE

Možnosť zmeniť fakturačné údaje za zobrazí iba pri faktúrach, ktoré boli uhradené v aktuálnom mesiaci, staršie daňové doklady nie je možné editovať.

Dobropisy

Ak ste v minulosti zrušili nejakú službu ešte pred expiráciou a máte k tomu vystavený dobropis, nájdete tento doklad v poslednej tabuľke. V tejto tabuľke nájdete opäť akcie Zobraziť, Stiahnuť PDF, Preposlať a Dobropisovaná faktúra.

Preposlanie faktúry

V prípade, ak ste službu uhradili v riadnom termíne splatnosti a nemáte k dispozícii faktúru je nutné si preveriť kontaktný email.

Faktúry zasielame ihneď po spárovaní platby na kontaktný email vedený pod kontom. V prípade ak máte zadefinovaný fakturačný email, tak aj na tento email. Faktúru je možné nájsť aj priamo v prostredí Webadminu v sekcii faktúry, kde si ju viete kedykoľvek stiahnuť alebo preposlať na vami zvolený email.

 • V sekcii Faktúry kliknite na tri bodky napravo od faktúry.
 • Zvoľte možnosť Preposlať
TIP

 Ak máte ako kontaktný email zadefinované @gmail.com konto odporúčame preveriť časť propagácie/reklama v rámci doručených správ, kam zvykne Gmail emaily triediť.

Zlučovanie predfaktúr

Platbu za hostovanie viacerých webov si môžete výrazne zjednodušiť zlúčením predfaktúr za každú službu do jednej spoločnej.

 1.  Prihláste sa do Webadminu
 2. ​Otvorte sekciu Faktúry.
 3. Označte požadované faktúry.
 4. Potvrďte kliknutím na Viac a potom Zlúčiť

Rozdelenie predfaktúry

Ak potrebujete faktúru za konkrétnu službu zaslať samostatne niekomu inému, označte predfaktúru rovnako ako v predchádzajúcom bode a následne kliknite na tlačidlo Oddeliť.

Zlučovanie a rozdelenie faktúr

Nakoľko je faktúra originálny daňový doklad, rozdeliť alebo zlúčiť služby na nej nie je možné.

Zmena obdobia

Pre úpravu obdobia na predfaktúre kliknite na tlačidlo upraviť.

Vyberte požadované obdobie (rôzne služby majú rôzne dostupné obdobia fakturácie) a zmenu potvrďte uložením. Čiastka na vystavenej predfaktúre sa automaticky upraví, variabilný symbol ostane nezmenený.

Aktualizované 5. mája 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu