Presun služby na iného užívateľa

Zmena vlastníka služby umožňuje užívateľovi kompletne previesť objednanú službu na iného užívateľa. Presunom stráca pôvodný majiteľ nad službou akúkoľvek kontrolu, z toho dôvodu je potrebné tento krok vopred zvážiť. Pokiaľ presúvate službu za účelom sprístupnenia jej administrácie Vášmu programátorovi či správcovi, odporúčame na tento účel vytvoriť subadministrátorský účet alebo udeliť potrebné oprávnenia existujúcemu užívateľovi.

Postup


1. Prihláste sa do Webadmina.

2. Prejdite do sekcie Nastavenia (vpravo hore).

3. Zvolte možnosť Zmeniť vlastníka služby.

4. Kliknite na Zmeniť vlastníka mojich služieb.

5. Zadajte užívateľské meno (login) užívateľa, nového vlastníka služby alebo vytvorte nový účet

6. Vo formulári vyberte službu, ktorú chcete presunúť na iného užívateľa.

7. Odsúhlaste podmienky presunu

8. Kliknite na tlačidlo Potvrdiť. V prípade úspešného presunu služby sa Vám zobrazí potvrdzujúca správa, zároveň bude služba pridaná do zoznamu presunutých služieb, v ktorom sa bude nachádzať až do jej prijatia cieľovým užívateľom. V tejto fáze presunu je možne v prípade potreby presun zrušiť, napr. pokiaľ bol zadaný nesprávny login.

Upozornenie: Budúci majiteľ danej služby musí  po prihlásení túto zmenu potvrdiť, až následne bude mať plný prístup k danej službe.

Presun služieb má svoje obmedzenia:

  • Služby je možné presúvať iba ako celok. Služby previazané s inou službou, napríklad hosting a 3 domény priradené na hostingu je potrebné presunúť spoločne. Ak potrebujete presunúť len jednu z domén, ktoré sú na hostingu, kontaktujte helpdesk
     
  • V rámci jednej žiadosti o presun je možné presunúť len jeden balíček služieb, jeden celok.
Aktualizované 17. decembra 2018

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: