1. Báza znalostí
  2. Začíname
  3. Presun služby na iného užívateľa
  1. Báza znalostí
  2. Užitočné návody
  3. Presun služby na iného užívateľa

Presun služby na iného užívateľa

Návod vhodný pre začiatočníkov

Zmena vlastníka služby umožňuje užívateľovi kompletne previesť objednanú službu na iného užívateľa. Presunom stráca pôvodný majiteľ nad službou akúkoľvek kontrolu, z toho dôvodu je potrebné tento krok vopred zvážiť.


1. Prihláste sa do WebAdminu »
2. Prejdite do sekcie Nastavenia (vpravo hore)
3. Zvoľte možnosť Zmeniť vlastníka služby
4. Kliknite na Zmeniť vlastníka mojich služieb

Výber budúceho vlastníka služieb

Ak chcete presunúť svoje služby na iné konto, môžete tak urobiť zvolením existujúceho účtu alebo vytvorením nového konta, ktoré potom posuniete cieľovej osobe. Ak chcete niekomu inému len umožniť spravovať svoje služby, prejdite radšej na správu oprávnení služieb.

Pokiaľ presúvate službu za účelom sprístupnenia jej administrácie Vášmu programátorovi či správcovi, odporúčame na tento účel vytvoriť subadministrátorský účet alebo udeliť potrebné oprávnenia existujúcemu užívateľovi.

Zadajte užívateľské meno (login) užívateľa – nového vlastníka služby alebo vytvorte nový účet.


Výber služieb určených na zmenu vlastníka

Zo svojích služieb môžete vybrať tie, ktoré chcete zo svojho konta presunúť na iné. Služby boli pospájané do skupín a pre každú zvolenú skupinu bude na konci vytvorená samostatná požiadavka. Zároveň pri vybraných skupinách môžete aj určiť, či majú byť vaše dáta (ako napríklad obsah ftp, emaily a dátabázy) vymazané po samotnom presune služby. Následne kliknite na Pokračovať na potvrdenie.

Po zakliknutí požiadavky Vymazanie dát dôjde k premazaniu vaších dát pri službách, ako napríklad obsah ftp, emaily a databázy. Nezaklikávajte ak chcete ponechať obsah.

Presunutie služieb

Po výbere služieb kliknite na tlačidlo Potvrdiť a zmenu zadajte. V prípade úspešného presunu služby sa Vám zobrazí potvrdzujúca správa, zároveň bude služba pridaná do zoznamu presunutých služieb, v ktorom sa bude nachádzať až do jej prijatia cieľovým užívateľom. V tejto fáze presunu je možne v prípade potreby presun zrušiť, napr. pokiaľ bol zadaný nesprávny login.

Budúci majiteľ danej služby musí po prihlásení túto zmenu potvrdiť, až následne bude mať plný prístup k danej službe.
Služby previazané s inou (hostingovou) službou je potrebné presunúť spoločne. Ak potrebujete presunúť len jednu z domén, ktoré sú na hostingu, kontaktujte naše support oddelenie.
Aktualizované 4. júna 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: