WordPress multisite na hostingu

Funkcia WordPress multisite umožňuje viacerým webom využívať 1 WordPress inštaláciu. Pre správne fungovanie tejto funkcie môže byť potrebné upraviť nastavenia hostingu vo WebAdmine.

Inštalácia WordPress multisite

Inštalácia funkcie WordPress multisite vyžaduje úpravu wp-config.php a .htaccess súborov. Odporúčame postupovať podľa oficiálneho návodu dostupného na wordpress.org. Existujú 2 základné režimy, v ktorých môže sieť fungovať.

 1. adresáre – stránky v sieti využívajú adresáre. Napr. domena.sk/adresar1 a domena.sk/adresar2.
 2. subdomény – stránky v sieti využívajú subdomény. Napr. subdomena1.domena.sk a subdomena2.domena.sk.

Existuje aj tretia možnosť a to mapovanie samostatných domén. Napr. web1.sk a web2.sk. Viac info nižšie.

Nastavenie hostingu pre režim subdomén

Na rozdiel od režimu adresárov, subdoménový režim vyžaduje pre správne fungovanie niekoľko dodatočných nastavení hostingu.

 1. Wildcard DNS záznam
 2. Zmenu koreňového adresára požadovaných subdomén
 3. WildCard SSL certifikát

Pri absencii prvých 2 možností bude prehliadač hlásiť pravdepodobne chybu 404. Pri chýbajúcom SSL budú weby na subdoménach označená ako nezabezpečené.

Nedostupná stránka. Dôvodom je nesprávne smerovanie subdomény na webovom serveri.
Nezabezpečené spojenie na subdoméne. Dôvodom je chýbajúci Wildcard SSL certifikát.

Wildcard DNS záznam

Tzv. hviezdičkový A DNS záznam v tvare *.domena.sk smerujúci na našu IP adresu. Predvolené ho má vytvorený každá doména využívajúca náš hosting. Ak neexistuje, stačí vytvoriť nový.

Wildcard DNS záznam *.kralhory.sk vo WebAdmine.

Zmena koreňového adresára subdomény

Predvolene sa subdomény načítavajú z koreňového adresára domena.sk/sub. Pre správne fungovanie subdoménovej WordPress multisite je potrebné toto nastavenie zmeniť.

Zmena koreňového adresára subdomény vo WebAdmine.
 1. Prihláste sa do Webadminu a prejdite do nastavení webu. (Web > Služby)
 2. Kliknite na Vytvoriť novú služby
 3. Vyberte prvú možnosť – Zobrazenie webového obsahu
 4. Do poľa Adresa zadajte požadovanú subdoménu, povoľte možnosť Vlastný koreňový adresár a vyberte adresár,kde je umiestnená WordPress inštalácia. Predvolené to bude adresár domena.sk/web.
 5. Po zadaní požadovaných údajov kliknite na Uložiť. Zmeny sa prejavia o pár minút

Tento postup opakujte pre každú požadovanú subdoménu, ktorú budete vo WordPress multisite používať.

Alternatívou k manuálnej zmenej cez WebAdmin je vytvorenie odkazu (symlinku) cez Shell konzolu.

WildCard SSL certifikát

Aby neboli stránky v sieti označené ako nezabezpečené, je potrebné použiť Wildcard SSL certifikát. Postará sa o bezproblémovú prevádzku všetkých subdomén na HTTPS.

Pre každý hosting je dostupný Let’s Encrypt Wildcard SSL úplne zadarmo. S jeho inštaláciou postupujte podľa toho návodu: Aktivácia Let’s Encrypt SSL certifikátu.


Mapovanie domén vo WordPress multisite

Vo WordPress multisite môžu jednotlivé weby okrem adries v tvare podstranka.domena.sk používať aj samostatné domény, t.j. napríklad domena2.sk. Rovnako to funguje aj v prípade adresárov – z domena.sk/podstranka na domena2.sk.

Domain mapping je vstavaná funkcia, od verzie WordPress 4.5 nevyžaduje žiaden plugin.

Pred mapovaním domén sa uistite, že vaša WordPress multisite funguje a akákoľvek stránka v nej môže byť bez problémov vytvorená.

Pre správne fungovanie sú potrebné tieto kroky:

 1. Multihosting a presmerovanie domény
 2. Inštalácia SSL
 3. Zmena URL adresy vo WordPress
 4. Úprava súboru wp-config.php

Multihosting a presmerovanie domény

Mapovanie domén vyžaduje multihosting – hostingový balík s podporou viacerých domén.

Intenzívna prevádzka WordPress multisite s mapovanými doménami môže byť na zdieľanom hostingu limitovaná výkonom. Dôvodom je X-násobné využívanie systémových zdrojov dostupných pre 1 hosting (X=počet stránok v sieti). Typickým príkladom môžu byť WooCommerce e-shopy prevádzkované v rámci WordPress multisite. V takýchto prípadoch odporúčame použiť Biznis hosting alebo VPS.

Ak pripravená WordPress multisite beží na „hlavnej doméne“, tie ďalšie stačí pridať ako presmerovanie. A upraviť ich koreňový adresár tak, aby smeroval do do koreňového adresára „hlavnej domény“.

 1. Prihláste sa do Webadminu a prejdite do nastavení hostingu.
 2. V prehľade priradených domén pokračujte na Pridať novú doménu a zo zoznamu vyberte požadovanú doménu.
 3. Po úspešnom priradení domény prejdite do nastavení presmerovania presmerovanej domény.
 4. Z dostupných možností presmerovania vyberte tretiu možnosť – Maskované presmerovanie.
 5. Do poľa cieľový web zadajte hlavnú doménu. V poli koreňový adresár vyberte adresár,kde je umiestnená WordPress inštalácia. Predvolené to bude adresár domena.sk/web.
 6. Po zadaní požadovaných údajov kliknite na Uložiť. Zmeny sa prejavia o pár minút.

Tento postup opakujte pre každú doménu, ktorú budete vo WordPress multisite používať.

Priradenie novej domény do Biznis hostingu
Priradenie presmerovanej domény do hostingu
Nastavenie maskovaného presmerovania a zmena koreňových adresárov.

Inštalácia SSL certifikátu

Aby neboli stránky v sieti označené ako nezabezpečené, je potrebné použiť SSL certifikát. Postará sa o bezproblémovú prevádzku všetkých domén na HTTPS.

Pre každý doménu priradenú k hostingu je dostupný Let’s Encrypt Wildcard SSL úplne zadarmo. S jeho inštaláciou postupujte podľa toho návodu: Aktivácia Let’s Encrypt SSL certifikátu.

Zmena URL adresy vo WordPress

 1. V nastaveniach WordPress multisite prejdite na položku Stránky.
 2. Vyberte požadovanú podstránku, ktorú chcete namapovať na inú doménu. V prípade subdoménového režimu to bude jedna zo stránok podstranka.domena.sk. Pokračujte na možnosť Upraviť.
 3. V poli Adresa stránky (URL) zmeňte URL adresu a zadajte novú doménu. Napríklad https://podstranka.sk. Nastavenia uložte.
Zmena URL adresy podstranky a pridanie mapovanej domény.

Úprava súboru wp-config.php

Pri pokuse o prihlásenie do WordPress môžete narazíť na chybovú hlášku o blokovaných cookies. Otvorte súbor wp-config.php a vložte nasledujúci riadok za kód, ktorý ste vložili pri inštalácii WordPress multisite.

define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST']);

Aktualizované 1. júna 2022

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu