Vyrovnávacia pamäť na hostingu

Návod pre mierne pokročilých

Vyrovnávacia pamäť („cache“) ako mediátor, ktorý je umiestnený medzi užívateľom a serverom. Keď užívateľ prehliada web, server skontroluje, či náhodou nemá uloženú kópiu požadovanej stránky v medzipamäti. Kvôli ušetreniu času načítania sa pokúša načítať práve uloženú verziu. V tomto návode si popíšeme ako pracovať s cache na našich hostingoch.


HTTP Cache

Server si môže pri dopyte na statický obsah (.css, .js, .jpg, .jpeg, .png, .gif…) odpoveď uložit na nejaký čas (cca. 10 minút) do RAM pamäte a tým zrýchliť načítanie. Cenou za zrýchlenie je oneskorené prejavenie zmien takýchto súborov.

Postup pre nastavenie

 1. Prihláste sa do Webadminu
 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu
 3. Prejdite do sekcie Web
 4.  Vľavo v menu kliknite na Služby
 5. Vyberte službu, ktorú chcete upraviť a kliknite na Upraviť
 6. Následne môžete zakliknúť alebo odkliknúť na HTTP Cache

Opcache

Slúži na urýchlenie načítania Vašej stránky, pomocou cache-ovania PHP skriptov.  Ak je táto možnosť zapnutá, výsledok volania prvého spracovania skriptu sa uloží a bude použitý pre každý dopyt až kým nevyprší jeho platnosť.Táto funkcia je dostupná pre verziu PHP 5.4 alebo novšiu. Viac informácií o opcache nájdete tu.

Xcache

Podobne ako opcache, aj xcache slúži na urýchlenie načítania stránky. Ak je táto možnosť zapnutá, výsledok volania prvého spracovania skriptu sa uloží a bude použitý pre každý dopyt až kým nevyprší jeho platnosť. Rozdielom oproti  opcache je že tento typ je dostupný len pre verziu PHP 5.3 alebo staršiu.Viac informácií o xpcache nájdete TU.

Xcache veľkosť

Veľkosť xcache určuje množstvo pamäte, ktorú môže xcache využívať pre svoje potreby. Ak je veľkosť xcache nastavená na 0MB, xcache nefunguje.

Xcache kontrolovanie zmeny

Zapína alebo vypína kontrolovanie prípadnej zmeny súboru odkedy bol nacache-ovaný. Ak je kontrola zapnutá, súbory sa kontrolujú a pri zistenej zmene cache-ujú nanovo. Ak je kontrola vypnutá, používa sa prvá nacache-ovaná verzia až do uplynutia času expirácie, čo môže pomôcť výkonnosti z pohľadu I/O operácií.

Vo vývojovom prostredí je zas dobré ponechať kontrolu zapnutú, keďže tak môžete upravovať a kontrolovať kód okamžite – v opačnom prípade musíte prečistiť cache pre zobrazenie zmien súborov.


Postup pre nastavenie

 1. Prihláste sa do Webadminu
 2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu
 3. Prejdite do sekcie WEB
 4.  Vľavo v menu kliknite na Služby
 5. Vyberte službu, ktorú chcete upraviť a kliknite na tri bodky
 6. Následne kliknite na PHP nastavenia
 7. Prejdite do časti Nastavenia cache-ovania
 8. Kliknite na Uložiť

Aktualizované 2. júna 2022

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu