1. Báza znalostí
  2. Hosting a web
  3. Webové a PHP nastavenia
  4. PHP frameworky Laravel a Symfony na hostingu
  1. Báza znalostí
  2. Hosting a web
  3. PHP frameworky Laravel a Symfony na hostingu

PHP frameworky Laravel a Symfony na hostingu

Pre správne fungovanie PHP frameworkov Laravel alebo Symfony na hostingu je potrebné upraviť koreňové adresáre domény a nastaviť správnu cestu pre adresár public.

Dostupné sú 2 možnosti

  1. Zmena root adresára domény cez WebAdmin
  2. Úprava súboru htaccess

Zmena root adresára cez WebAdmin

Pokračujte na Koreňový adresár domény a nasmerujte web do adresára public.

Úprava súboru htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{THE_REQUEST} /public/([^\s?]*) [NC]
RewriteRule ^ %1 [L,NE,R=302]
RewriteRule ^((?!public/).*)$ public/$1 [L,NC]

Nastavenia pre Laravel

Namiesto php artisan storage:link je potrebné vytvoriť symlink manuálne a to príkazom: ln -s ../storage/app/public storage spusteným v adresári /public
Je to z dôvodu, že na shell hostingovej konzole a aplikačnom serveri sú odlišné cesty ku súborom a Laravel automaticky vygeneruje cestu ku súborom platnú pre shell konzolu a nie pre aplikačný server.

Aktualizované 30. januára 2024

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu