1. Báza znalostí
  2. Platby a fakturácia
  3. Systém posielania faktúr

Systém posielania faktúr

V tomto článku sa dozviete, ako funguje vo WebSupporte fakturácia, ako zasielame faktúry, aká je ich splatnosť a aký je sled udalostí po vygenerovaní predfaktúry.


Výzva k platbe (predfaktúra)

Predfaktúry za služby sa generujú automaticky 28 dní pred deaktiváciou služby a posielajú sa e-mailom na adresu uvedenú v používateľskom profile. Tento email je nazývaný aj kontaktný email. V rámci systému je možné si zadefinovať aj zvlášť fakturačný profil pre konkrétnu službu a zvoliť si fakturačný email podľa nasledujúceho návodu.

Udržujte váš kontaktný a / alebo fakturačný email aktuálne. Ak sa vám o účtovníctvo stará iná osoba, uistite sa že jej budú faktúry doručené na správnu adresu uvedenú vo fakturačnom profile.

28 dní pred koncom platnosti služby vám je vygenerovaná predfaktúra so splatnosťou 14 dní. V prípade, že ju zabudnete uhradiť, v deň splatnosti a aj týždeň pred vypršaním služby vám príde pripomienka, že predfaktúra je po splatnosti. Ak na upozornenie nezareagujete, službu je deaktivovaná. V tomto stave sa dá ešte bez problémov aktivovať späť. Ak však ani týždeň po deaktivovaní nezaevidujeme vašu platbu, na kontaktný email vám príde oznam o spustení procesu mazania služieb, a služby budú zmazané.

Po zmazaní služieb je vo väčšine prípadov možné dáta obnoviť po dobu 14 dní, obnova môže byť spojená s dodatočným poplatkom. Konkrétny proces závisí od typu služby, v prípade potreby odporúčame kontaktovať našu podporu.

  • 28 dní pred deaktiváciou – E-mail s predfaktúrou splatnou 14 dní. Službu je vhodné uhradiť skôr, ak by vznikol problém so spárovaním platby, aby chod vašej služby nebol ohrozený.
  • 14 dní pred deaktiváciou – Predfaktúra je v dátume splatnosti. Služby sú stále aktívne, avšak o 14 dní vyprší ich platnosť a budú deaktivované.
  • Deaktivácia služieb – Stav, kedy je vaša služba aktuálne už nefunkčná. Ak ide o doménu, nie je možné ju zobraziť v prehliadači ani príjmať/odosielať emaily. Úhradu vám odporúčame realizovať priamo online cez Webadmin, po prijatí platby sú vaše služby plne funkčné do 24 hodín. V prípade zahraničných domén môže byť potrebné uhradiť dodatočné poplatky za obnovu z karantény.
  • 7 dní po deaktivácii – V prípade ak úhradu nezrealizujete do 7 dní odo dňa deaktivácie služby, služba je spod vášho konta zmazaná spolu s predmetnou predfaktúrou.

Faktúra

Faktúra, pokiaľ nie je uvedené inak, je zároveň potvrdením o prijatej platbe. Faktúry zasielame e-mailom hneď po prijatí platby, nájdete ju aj vo Webadmine, sekcia Faktúry. Ak nezaevidujete prijatie faktúry do 2 dní od uhradenia, je potrebné kontaktovať našu podporu s priložením potvrdenia o platbe, aby bolo možné platbu dohľadať a manuálne spárovať.

Dátum vystavenia faktúry je teda rovnaký ako dátum prijatia platby za predfaktúru. Dátum dodania služby je tiež rovnaký a prakticky znamená, že v tomto dátume je služba predĺžená na obdobie, ktoré je pri nej na faktúre uvedené. Začiatok tohto obdobia môže byť iný ako dátum dodania služby. Dátum splatnosti na faktúre je 14 dní od vystavenia faktúry.

Aktualizované 11. mája 2023

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu