1. Báza znalostí
  2. Cloud a servery
  3. Refundácia pri nedostupnosti serverových služieb

Refundácia pri nedostupnosti serverových služieb

Naše serverové a cloudové produkty a služby navrhujeme a prevádzkujeme podľa best practice pre zachovanie ich čo možno najvyššej dostupnosti a kvality. Uvedomujeme si, že ich bezproblémová prevádzka je veľmi dôležitá pre vaše podnikanie a projekty.

V prípade, že zaznamenáte preukázateľnú nedostupnosť nami prevádzkovaných služieb je možné požiadať o refundáciu.

Dostupnosť služieb

Pod pojmom dostupnosť služieb sa rozumie bezvýpadková prevádzka poskytovaných služieb zo strany spoločnosti WebSupport. Tá zodpovedá za hardvér, sieť a infraštruktúru po operačný systém, ktorý je poskytovaný zákazníkovi. Jeho aktualizácia, prevádzka a správa, aplikácie a dáta sú na plnej zodpovednosti zákazníka.

Názov službyPredmet dostupnosti
Dedikovaný server– dostupnosť sieťovej konektivity
– dostupnosť elektrickej energie
– funkčnosť fyzického servera (poškodenie komponentov, ktoré znefunkčnia jeho prevádzku)
Virtuálny server (VPS)– dostupnosť sieťovej konektivity
– dostupnosť elektrickej energie
– prevádzka virtualizácie
Virtuálne dátové centrum (VDC)– dostupnosť sieťovej konektivity
– dostupnosť elektrickej energie
– prevádzka virtualizácie

Podmienky refundácie

  • refundácia nie je automatická, ale posudzuje sa na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti zákazníka s uvedením termínu nedostupnosti najneskôr 14 dni od zaznamenanej nedostupnosti
  • v prípade komplexných riešení sa refundácia vzťahuje na konkrétny server resp. súčasť riešenia, nie na celok
  • do celkového mesačného súčtu sú započítavané výpadky dlhšie ako 10 minút
  • zákazník musí určiť presný časový interval, kedy nedostupnosť prebiehala
  • refundácia je pripísaná vo forme kreditu na fakturačný profil zákazníka

Výška refundácie

Názov službyPredmet dostupnosti
Dedikovaný server4 % z mesačnej ceny za server za každú ukončenú hodinu, maximálne do výšky mesačného poplatku za serverovú službu
Virtuálny server (VPS)10 % z mesačnej ceny za server za každú ukončenú hodinu, maximálne do výšky mesačného poplatku za serverovú službu

Virtuálne dátové centrum (VDC)
10 % z mesačnej ceny za server za každú ukončenú hodinu, maximálne do výšky mesačného poplatku za serverovú službu

Za nedostupnosť sa nepovažuje 

  • plánovaná odstávka, či servisný zásah resp. údržba serverovej služby 
  • nedostupnosť manažmentu služby pomocou WebSupport Webadmin a WebSupport VDC Dashboard (Horizon)
  • porucha konektivity a služieb na ktorý nemá spoločnosť WebSupport dosah, napr. v prípade sieťových a aplikačných útokov (napr. typu DDOS)
Aktualizované 8. apríla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu