1. Báza znalostí
 2. Začíname
 3. Presun služby na iného užívateľa
 1. Báza znalostí
 2. Užitočné návody
 3. Presun služby na iného užívateľa

Presun služby na iného užívateľa

Zmena vlastníka služby umožňuje užívateľovi kompletne previesť objednanú službu na iného užívateľa. Presunom stráca pôvodný majiteľ nad službou akúkoľvek kontrolu, z toho dôvodu je potrebné tento krok vopred zvážiť.


1. Prihláste sa do Webadminu
2. Kliknite na vaše Užívateľské meno (vpravo hore)
3. Zvoľte možnosť Zmeniť vlastníka služby
4. Kliknite na Zmeniť vlastníka mojich služieb

Výber služieb určených na zmenu vlastníka

Zo svojích služieb môžete vybrať tie, ktoré chcete zo svojho konta presunúť na iné. Služby boli pospájané do skupín a pre každú zvolenú skupinu bude na konci vytvorená samostatná požiadavka. Zároveň pri vybraných skupinách môžete aj určiť, či majú byť vaše dáta (ako napríklad obsah ftp, emaily a dátabázy) vymazané po samotnom presune služby. Následne kliknite na Pokračovať na výber užívateľa.

Po zakliknutí požiadavky Vymazanie dát dôjde k premazaniu vaších dát pri službách, ako napríklad obsah ftp, emaily a databázy. Nezaklikávajte ak chcete ponechať obsah.

Výber budúceho vlastníka služieb

Ak chcete presunúť svoje služby na iné konto, môžete tak urobiť zadaním existujúceho účtu alebo zvolením nového používateľa kde zadáte emailovú adresu nového vlastníka, ktorému príde na email výzva na vytvorenie nového účtu. Ak chcete niekomu inému len umožniť spravovať svoje služby, prejdite radšej na správu oprávnení služieb.

Pokiaľ presúvate službu za účelom sprístupnenia jej administrácie Vášmu programátorovi či správcovi, odporúčame na tento účel vytvoriť subadministrátorský účet alebo udeliť potrebné oprávnenia existujúcemu užívateľovi.

Zadajte užívateľské meno (login) užívateľa – nového vlastníka služby alebo zvoľte nového používateľa.

Presunutie služieb

Po výbere služieb kliknite na tlačidlo Pokračovať na potvrdenie a zmenu zadajte. V prípade úspešného presunu služby sa Vám zobrazí potvrdzujúca správa, zároveň bude služba pridaná do zoznamu presunutých služieb, v ktorom sa bude nachádzať až do jej prijatia cieľovým užívateľom. V tejto fáze presunu je možne v prípade potreby presun zrušiť, napr. pokiaľ bol zadaný nesprávny login.

Presun služby, ak je priradená na multihostingu spolu s ďalšími službami

 1. Objednajte si hosting pod konto, kde sa daná doména nachádza.
  Hosting si objednáte priamo tu – https://www.websupport.sk/the-hosting
  Tento hosting bude slúžiť len na osamostatnenie a presun domény pod iné konto, tým pádom nie je nutné vykonať úhradu predfaktúry, samotný hosting je prvých 14 dní funkčný bez úhrady, preto pri výbere platby zvoľte možnosť „uhradiť neskôr“.
 2. Po dokončení objednávky stačí kontaktovať našu podporu a požiadať nás o presun domény aj s obsahom na samostatný hosting.
 3. Po presune domény na samostatný hosting presuniete službu pod nového užívateľa podľa vyššie popísaného postupu.
Budúci majiteľ danej služby musí po prihlásení túto zmenu potvrdiť, až následne bude mať plný prístup k danej službe.

Aktualizované 5. mája 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu