1. Báza znalostí
  2. Cloud a servery
  3. Virtuálny server (VPS)
  4. Monitorovanie prostriedkov virtuálneho servera pomocou TOP a FREE

Monitorovanie prostriedkov virtuálneho servera pomocou TOP a FREE

Na sledovanie celkového savu virtuálneho servera je vhodný prikaz top. Po spustení top uvidíte na prvý pohľad pomerne veľa údajov.

Pomôžeme Vám zorientovať sa:


Top zoraďuje procesy podľa stĺpca, medzi stĺpcami prepínate znakmi < a > .  Stlačením Enter získate aktuálny stav.  Cpu(s): 3.3%us, 2.8%sy, 0.0%ni, 93.7% id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.2%st Mem: 1110024k total, 755596k used, 354428k free, 64k buffers Swap: 996024k total, 87416k used, 908608k free, 347108k cached Mem : poskytuje rozpis využitia pamäte.  Cpu : vyjadruje celkové vyťaženie všetkých CPU – ak sú vyťažené naplno 2 CPU, je celkove maximálne vyťaženie 200%, pri 4och je to 400%, a podobne.  Pri cpu sa záťaž zobrazuje ako % času, ktoré procesor strávil od posledného obnovenia štatistík v jednom z nasledujúcich stavov/činností: id – idle – nevykonáva žiadnu činnosť us – procesy užívateľov sy – interne volania systému, napr. aj správa pamäte, wa – io wait, procesor čaká na vstup z IO (najčastejšie disk).  Tento výstup Vás môže ľahko naviesť k príčinám prípadných ťažkostí. Napríklad ak vidíme, že je hodnota wa dlhšie príliš vysoká, je vhodné preveriť, či skript nevyužíva nevhodné ukladanie na disk (napr. prehľadávaním 1gb priečinka s cache súbormi).  Stĺpec Mem:  je podobný vástupu príkazu free -m total used free shared buffers cached Mem: 1006708 935872 70836 0 148244 346656 Swap: 262140 130084 132056

avšak free -m má navyše riadok, ktorý vysvetľuje tento zápis, ktorý na prvý pohľad vraví, že server ma 70mb voľnej pamäte.  total used free shared buffers cached Mem: 1006708 935872 70836 0 148244 346656 -/+ buffers/cache: 440972 565736 V skutočnosti v prípade potreby má server k dispozícii viac než 500mb pamäte, ale väčšinu z nej využíva na urýchlenie svojho behu.  Keď má Linux dostatok voľnej pamäte, nenechá ju leťať nečinne ale načíta do nej najčastejšie používané údaje – tomuto zodpovedá stĺpec cached . Tým pádom množstvo RAM môže výrazne zvýšiť výkon aj na diskových operáciach, pokiaľ sa podarí všetky často načitavané časti uložiť do cache. 

Buffer je dočasné úložisko pre dáta, ktoré sa inde zapisujú či posielajú nižšou rýchlosťou, než sú pripravené. Takto sa udržuje stabilná rýchlosť výstupu a zároveň sa tým umožňuje zabrániť tomu, aby na seba procesy čakali, kým sa dokončí prenos. (napr. php skript generuje dáta, ktoré rovno exportuje do súboru. Dáta sa generujú nepomerne rýchlejšie, než sa dokončí zápis na disk ale php proces môže dokončiť svoju prácu ešte pred zapísaním.  Pre detailnejší rozpis navštívte tento portál.

Aktualizované 8. apríla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu