CRON úlohy

Návod pre mierne pokročilých

Cron je program bežiaci na našich serveroch, ktorému môžete zadefinovať čo a kedy má spustiť. Viete ho využiť napríklad pri aktualizovaní databázy, pre pravidelné zálohovanie, sťahovanie určitých informácií z internetu atď. 


CRON úlohy sú veľmi užitočné pre automatizovanie opakovaných úloh. S ich pomocou môžete napríklad raz za týždeň spustiť script na mazanie dočasných súborov a predísť tak zaplneniu priestoru. Niektoré programy ako napríklad Drupal dokonca vyžadujú vytvorenie CRON úloh pre správne fungovanie. Cron teda slúži na opakujúce spustenie skriptu v určitom čase. Na našich serveroch je možné si nastaviť viacero typov cronov, ktoré sa budú spúšťať. Nastavenie Cronu môžete vykonať prostredníctvom nášho Webadmin rozhrania

Postup pre nastavenie

  1. Prihláste sa do Webadminu
  2. V sekcii Služby si vyberte doménu, pri ktorej si prajete nastaviť Cron
  3. V prehľade kliknite na Spravovať FTP a web

4. Vľavo v menu v sekcii WEB kliknite na Cron úlohy, následne vpravo hore je modré tlačidlo Vytvoriť novú CRON úlohu


Popis parametrov (WGET) Cronu 

1. Typ Cron úlohy

Crony môžete spúšťať buď ako php skript, ktorý je priamo na Vašom hostingu, alebo ako ľubovoľnú URL adresu.

  • v prípade http linku zadáme napr. http://domena.sk/scripts/cron.php?premenna=hodnota
  • v prípade php skriptu, zadáme s relatívnou cestou k doméne (web/scipts/cron.php) , bližší popis v druhej časti návodu

2. Opakovať

Cron obsahuje špecifickú syntax pre vytvorenie času kedy sa bude spúšťať. Zadáva sa v štandardnom crontab unixovom formáte [minúty] [hodiny] [deň v mesiaci] [mesiac] [deň v týždni]. Pre najľahšie vytvorenie vami požadovaného času spúšťania použité nasledujúcu stránku: http://www.openjs.com/scripts/jslibrary/demos/crontab.php

Ukážky času v pokročilom nastavení

každú minútu
* * * * *

každých 5 minút
*/5 * * * *

každú hodinu, v 30tej minúte
30 * * * *

každý deň o polnoci
0 0 * * *

v nedeľu o 12:00
0 12 * * 0 alebo
0 12 * * 7

v pracovné dní o 12:00 okrem víkendov
0 12 * * 1,2,3,4,5

Povolené hodnoty pre čas

  • minúty: 0-59
  • hodiny: 0-23
  • deň v mesiaci: 1-31
  • mesiac: 1-12
  • deň v týždni: 0-7 (0 a 7 sú nedele)

3. URL adresa

Zadajte URL adresu, na ktorú chcete robiť pomocou CRON pravidelný dotaz. Adresu zadajte v tvare podobnom napr. http://domena.sk/scripts/cron.php?key=value 

4. Posielať výsledky e-mailom?

O tom či daný cron prebehne môžete byť informovaný emailom. V tom prípade je potrebné zvoliť možnosť poslať výstup na email na vždy. Prípadne si môžete zaslať email len v prípade, že cron bude mať nejaký výstup. 

5. Poznámka

Slúži pre Vaše potreby, napríklad pre lepšie odlíšenie CRON úloh. Poznámka sa zobrazí iba v tomto administračnom rozhraní.

6. Aktívna úloha

Týmto zaškrtávacím políčkon CRON úlohu povolíte, alebo naopak vypnete.

Popis parametrov (PHP) CRONU

Nastavenia opakovania a povolených hodnôt je zhodná. Na rozdiel od WGET cronu sa zadávajú ešte parametre skriptov. Maximálne je možné zadať 4 parametre.

Modelová situácia, príklad URL : https://www.domena.tld/index.php?option=com_unpaidreminder&tmpl=component&s=XxNBsQrfSr

Správne vytvorený PHP cron bude vyzerať takto :

Aktualizované 5. mája 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu