Terraform

Terraform je softvérový nástroj s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý vytvorila spoločnosť HashiCorp. Používatelia definujú infraštruktúru pomocou deklaratívneho konfiguračného jazyka známeho ako HashiCorp Configuration Language (HCL).