FTP

Vytvorenie FTP účtu, prihlásenie, WebFTP, migrácia a FTP klienti