fbpx

Vlastné obrazy disku (images) vo VDC

VDC obsahuje pripravené „imidže“ operačných systémov – konkrétne ide o Linuxové distribúcie ako Debian, Ubuntu a CentOS. Okrem nich je možné nahrať vlastné a to v týchto formátoch:

 • AKI – Amazon Kernel Image
 • AMI – Amazon Machine Image
 • ARI – Amazon Ramdisk Image
 • Docker
 • ISO – Optical Disk Image
 • OVA – Open Virtual Appliance
 • QCOW2 – QEMU Emulator
 • Raw
 • VDI – Virtual Disk Image
 • VHD – Virtual Hard Disk
 • VMDK – Virtual Machine Disk

Správa imidžov sa nachádza v Project > Compute > Images. Import prebieha len cez CLI. Pri importe je nutné postupovať podľa parametrov uvedených v openstack image create --help.

Poznámka: Vlastný imidž momentálne nie je možné importovať cez GUI, ale len cez CLI.

Poznámka: Vlastný obraz disku momentálne nie je možné importovať cez GUI, ale len cez CLI.

Príklad importu QCOW2 obrazu s openSUSE

openstack image create --disk-format qcow2 --container-format bare --private --file Downloads/ISO/openSUSE-Leap-15.1-OpenStack.x86_64-0.0.4-Build2.9.qcow2 openSUSE-Leap-15.1

Poznámka: V prípade, že importujete svoj operačný systém ako diskový obraz, je nutné aby mal nainštalované a plne funkčné VirtIO ovládače pre komponenty ako diskový radič, sieťová karta a pod.

Poznámka: Prevádzka VM s operačným systémom Microsoft Windows Server je vo VDC technicky možná. Licenčne je nutné použiť inštalačné obrazy a aktivačné klúče spoločnosti WebSupport, ktorá je Microsoft SPLA partner. VDC neumožňuje ani použitie zákazníckych SPLA Mobility Pack licencií. Pre viac informácií kontaktujte Obchodné oddelenie obchod@websupport.sk

Aktualizované 19. mája 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: