fbpx

Prístup a manžment do VDC cez CLI

Okrem webového Dashboardu je možné VDC manažovať aj pomocou príkazoveho riadku (CLI – Command Line Interface), ktorý má identické možnosti a funcionalitu ako webové rozhranie. V niektorých prípadoch tak ponúka rýchlejší a efektívnejší spôsob administrácie a rovnako prináša možnosti automatizácie formou skriptovania.

Pre takýto prístup je nutné mať nainštalovaného klienta na svojom počítači. Klient funguje na systéme, ktorý má nainštalovaný Python 2.7, 3.4 alebo 3.5. Následne je možné pomocou pip nainštalovať samotného klienta a to príkazom

# pip install python-openstackclient

Pre jeho nastavenie je potrebné si stiahnuť RC súbor, ktorý obsahuje informácie o prostredí. V časti Compute vybrať Access & Security a následne API Access. Podľa verzie klienta vybrať Download OpenStack RC File v2 alebo Download OpenStack RC File v3.

RC súbor je nutné načítať pomocou source alebo stačí zadať

# . demo-openrc.sh

Pre otestovanie si môžete vylistovať bežiace inštancie, kde PASSWORD je vaše heslo do VDC.

# openstack --os-password PASSWORD server list

Pri testovacom prostredí môžete do RC súbora pridať aj heslo

export OS_PASSWORD=password

Keďže je heslo zadané v čitateľnej podobe odporúčme k takémuto vkladaniu pristupovať obozretne.

Aktualizované 19. mája 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: