Vytvorenie FTP účtu

 

FTP účet umožnuje prístup k priestoru kde su uložené zdrojové súbory Vašej webovej stránky. Ide o prístup, ktorý bude potrebovať napr. váš prográmator poverený správou vášho webu.

 

Vytvorenie FTP účtu


 

1. Prihláste sa na stránke admin.websupport.sk.

 

2. Kliknite na „Administrácia“, ozubené koliesko na riadku domény.

 

3. V ľavom menu vyberte položku „WEB“.

 

4. Následne kliknete na  „FTP ÚČTY“ , v pravom hornom rohu nájdete tlačidlo "Vytvoriť nový FTP účet".

 

5. Následne sa Vám zobrazí nasledovné rozhranie:


 

1. Sprístupniť adresár –  koreňový adresár pre vytváraný FTP účet.

2. Prihlasovacie meno – predpona prihlasovacieho mena, celé meno bude v tvare predpona.vasadomena.tld

3. Heslo – heslo, ktoré bude využívať nový FTP účet

4. Poznámka – nepovinná položka, môžete ju použiť ak potrebujete pridať poznámku pre daný FTP účet, zobrazí sa len v našej administrácií - vhodná napr. pre uloženie hesla


Tlačidlo prechádzať Vám umožní vybrat existujúci priečinok, prípadne vytvoriť nový.

 

6. Pokročilé nastavenia:

 

1. Prihlasovanie – umožnuje zapnúť / vypnúť prihlásenie pomocou FTP účtu, prípadne selektívne povoliť prihôlásenie iba pomocou FTP alebo SFTP protokolu

2. IP ochrana – umožnuje povoliť prihlásenie len z konkrétnych IP adries

3. GEO ochrana – umožnuje povoliť prihlásenie len z konkrétnych krajín

4. Emailové upozornenie - umožnuje preposlanie prihlasovacích údajov k vytváranému FTP účtu sebe alebo tretej osobe
 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: