Databáza

 

Databáza


Databáza slúži na uloženie informácií takým spôsobom, že počítačový program, alebo človek môže použiť špeciálny jazyk na získavanie týchto informácií. Vďaka presne určenej štruktúre umožňuje ľahké vyhľadávanie a triedenie aj pri veľkom množstve dát.  

 

Najrozšírenejšie databázové systémy: MySQL, PostgreSQL, MariaDB a pod.


V súčasnom období je asi najpoužívanejšou databázou MySQL databáza. Ide o takzvanú relačnú databázu. To preto, lebo sa v nej môžu vytvárať vzťahy (relácie) medzi jednotlivými  druhmi dát. Napríklad medzi dátami o zákazníkoch a ich objednávkach. Pri vašich projektoch a stránkach odporúčame používať najnovšie verzie dostupných databázach. Väčšina nových databázových systémov je každou verziou viac optimalizovaná pre rýchlejšiu.

 

Pri každom z našich webhostingových balíčkov vám ponúkame neobmedzené množstvo takýchto databáz.

 

 

 

Ste hladní po ďalších informáciách? Pozrite si: