Vytváranie inštancie (VM) vo VDC

Obsah článku

Správa inštancií vo Virtuálnom dátovom centre (VDC) sa nachádza v časti Project > Compute > Instances.

Novú inštanciu vytvorite kliknutím na Launch Instance, kedy sa spustí sprievodca s niekoľkými krokmi:

Details: Instance Name musí byť jedinečný v rámci VDC

Source: vyberá sa zdroj pre inštaláciu – v prehľade sú obrazy operačných systémov (images), okrem ich je možné bootovať zo snapshotu inštancie, z disku a z jeho snapshotu.

V čatsti Volume size (GB) zadajate požadovaný diskový priestor.

Flavor: systemové parametre inštancie

Networks: vybrať default-network

Security Groups: vybrať požadovanú skupinu (maximálne jednu), ktorú ste si vopred vytvorili alebo použiť default

Key Pair: vybrať / pridať / vytvoriť SSH kľúč (maximálne jeden) – nevyhnutné pre linuxové distribúcie

Configuration: po vytvorení inštancie môžu byť zavolané konfiguračné skripty, ktoré môžu byť priamo vložené ako text alebo ako súbor

Následne je možné spustiť proces vytvárania kliknutím na Launch Instance.

Použitie cloud-init

Pri vytváraní inštancie je možné zadať konfiguračný vstup alebo súbor vo formáte cloud-init. Takáto možnosť sa hodí na rýchly setup prostredia bezprostredne po sustení inštancie. Je možné výtvárať užívateľov, inštalovať a konfigurovať aplikácie a podobne.

Ako príklad môže slúžiť nasledujúca konfigurácia, ktorá nainštaluje webový server Apache 2 bez update repozitárov a balíčkov, zapne prednadstavený vhost a prepíše index.html do ktorého vloží text "Ahoj svet".

#cloud-config 
package_upgrade: false 
packages: 
- apache2 
runcmd: 
- [ a2ensite, "000-default" ] 
- echo "Ahoj svet" > /var/www/html/index.html

Ďalším príkladom môže byť nastavenie hesla P4a55w0rD pre používateľa root.

#cloud-config #!/bin/bash echo root:P4a55w0rD | chpasswd
Aktualizované 16. apríla 2021

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu