Nastavenia RoundCube

Prihláste sa na adrese posta.websupport.sk. K nastaveniam vo Roundcube (Webmailu) sa dostanete tak, že po prihlásení kliknete vpravo hore na Osobné nastavenia. Tu môžete násť sekcie vlastnosti, priečinky a profily.


V sekcii Vlastnosti je možné nastaviť rôzne nastavenia: nastavenie užívateľského rozhrania, schránky, správ, adresárov a iné

Používateľské rozhranie

V rámci tejto sekcie si môžete nastaviť jazyk, ktorý potrebujete používať, rovnako aj časovú zónu, v ktorej sa momentálne nachádzate. Nachádzajú sa tu aj ďalšie nastavenia týkajúce sa formátu dátumu a času. V tejto sekcii si môžete nastaviť aj vzhľad, ktorý Vám viac vyhovuje (buď larry, ktorý je defaultne nastavený alebo tradičný biely).

Pohľad na schránku

V danej sekcii si môžete nastaviť náhľad stránky, označenie správ, upozornenia odosielateľovi, počet riadkov na stránku a pod. 

Vytváranie správ

Tu sa nachádza viacero nastavení, ktoré sa týkajú priamo vytvárania správ. Pokiaľ potrebujete vytvoriť HTML správu, tak si ju aktivujete v tejto časti. Taktiež tu nastavíte aj dobu automatického ukladania konceptu rozpísanej správy.

Nastavenia Vždy požadovať doručenku a Vždy vyžadovať potvrdenie o doručení správy Vám umožnia, že Vám budú chodiť vždy emaily o tom, či pošta, ktorú ste odosielali prišla danému adresátovi ale nie. V tomto prípade o tom budete vždy spätne notifikovaní. Nachádzajú sa tu ešte aj ďalšie nastavenia, využiť môžete hlavne Prednastavený font HTML správy alebo Voľby kontroly pravopisu.

Zobrazovanie správ

V tejto sekcii si nastavíte predvolené kódovanie Vašich e-mailov, zobrazovanie obrázkov priložených v e-mailových správach alebo zobrazovanie obrázkov uložených mimo e-mail.

Adresár

V tejto sekcii si nastavíte zobrazovanie Vašich kontaktov (celé meno, priezvisko meni, meno priezvisko) a rovnako aj formát triedenia kontaktov.

Špeciálne priečinky

Tu je možné urobiť zmeny predvolenej štruktúry priečinkov (Draft, Junk, Sent a Trash).

Nastavenie servera

Dôležitými nastaveniami v tejto časti sú hlavne nezobrazovanie zmazaných správ, odstránenie, správ ak zlyhá ich presun do koša a mazanie správy, ktoré sa dostanú do Spamu.

Rovnako je tu možné nastaviť aj vyprázdnenie koša pri odhlásení.

V sekcii Prečinky je možné vytvoriť si ďalší priečinok (A) alebo nastaviť zobrazovanie existujúcich priečinkov v emailovom rozhraní (B): 

A/

B/

V sekcii Profily je možné pridať vlastný podpis.

Na vytvorenie podpisu  je potrebné sa po prihlásení do Webmailu: 

  1. Prekliknúť vpravo hore na Osobné nastavenia (krok 1).
  2. Následne kliknite na Profily v ľavej časti stránky (krok 2).
  3. V ďalšom kroku 3 je potrebné kliknúť dolu na tlačidlo + a pridať tým nový profil.
  4. Pokiaľ ho už máte vytvorený naň stačí už len kliknúť (krok 4).
  5. Následne sa Vám zobrazí na stránke zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

V ďalšom kroku prejdite do poľa pre Podpis, kde už vložíte Váš konkrétny podpis, ktorý sa bude pri písaní emailov zobrazovať. Môžete využiť aj editor pre HTML podpis, kde si pomocou základných HTML príkazov môžete daný podpis aj vylepšiť do lepšej grafickej podoby. Keď dáte vytvoriť správu tak sa Vám už daný podpis objaví a bude použitý pre všetky budúce odoslané emaily.

Nastavenie pridávania alebo zrušenia emailového podpisu

Emailový podpis si môžete kedykoľvek pohodlne vypnúť. Stačí ak pôjdete Do sekcie Osobné nastavenia, kde po kliknutí naVlastnosti sa prepnete do časti vytváranie správ. Tu máte nižšie časť Nastavenie podpísania, kde si viete v riadku Automaticky pridať podpis. Tu si zvolíte kedy sa Vám bude daný podpis pri vytváraní/odosielaní emailov pridávať. Rovnako máte možnosť daný podpis úplne vypnúť. 

Aktualizované 12. februára 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu