Import databáz

Pri importovaní databáz sa textový súbor s inštrukciami na vytvorenie tabuliek a všetkými údajmi (zvyčajne s prípomou .SQL) nahrá do inej databázy. Podobne ako pri iných operáciách s SQL, aj tu je dobrým pomocníkom rozhranie PhpMyAdmin.

  1. Prihláste sa do PhpMyAdmin*.
  2. V ľavom menu, hneď pod ikonami, vyberte požadovanú databázu.
  3. Kliknite na ikonu SQL v ľavej časti obrazovky a vyberte záložku Importovať súbory.
  4. Vyberte SQL-súbor, ktorý chcete importovať.
  5. Dokončite kliknutím na tlačidlo Vykonaj.

* adresy k prihláseniu do PhpMyadmin 

https://db101.websupport.sk/  (MariaDB10.1)

https://db55.websupport.sk/ (MariaDB5.5)

https://db57.websupport.sk/ (MySQL5.7)

https://db51.websupport.sk/ (MySQL5.1)

https://dbpg.websupport.sk/ (PostreSQL9.0 a 10.0)

https://db103.websupport.sk/ (MariaDB10.3)

https://db80.websupport.sk/ (MySQL8.0)

Import databáz väčších ako 256 MB

Pokiaľ potrebujete importovať databázu, ktorej veľkosť presahuje 256 MB, v rozhraní phpMyAdmin narazíte na limit stanovený maximálnou veľkosťou uploadovaného súboru (návod na import menších DB nájdete tu). V tomto článku si ukážeme ako prekonať spomínané obmedzenie, či už pre používateľov operačných systémov Windows alebo Linux.

Windows

Budete potrebovať MySQL klienta, v ktorom nastavíte pripojenie k databázovému serveru a vykonáte samotný import. Pre jednoduché úlohy úplne postačí freeware program HeidiSQL, ktorého aktuálnu verziu môžete získať tu


Po úspešnej inštalácii je potrebné nastaviť spojenie s databázovým serverom

  • Všetky potrebné údaje nájdete vo Webadmine v sekcii Databázy, pre konkrétny hosting. 
  • V našom príklade sa pripojíme ku databáze s názvom velka_db a používateľom velka_db_user, ktorá je verzie MariaDB 5.5 (a teda použijeme port 3310). 
  • Po spustení HeidiSQL kliknite na New  Session in root folder, zadajte údaje pre pripojenie k DB a zvoľte Open:

V otvorenom okne vidíte databázu a jej tabuľky, ak nejaké existujú:

  • Stlačte File  Load SQL File alebo klávesovú skratku Ctrl + O a vyberte SQL súbor ktorý chcete importovať. 
  • V okne ktoré sa zobrazí po zvolení súboru kliknite na Run file(s) directly a sledujte ako prebieha import na naše servery:

Debian/Ubuntu Linux

V prípade Linuxu je možné spustiť spomínaný HeidiSQL v prostredí Wine a postupovať podľa vyššie uvedených krokov. Efektívnejšie (a efektnejšie) je však použiť konzolového klienta priamo od MySQL, ktorého po spustení terminálu nainštalujete príkazom:

sudo apt-get install mysql-client-5.5

Syntax pre import je nasledovná:

mysql -h adresa.db.servera -P port -p -u pouzivatel_db nazov_db < /cesta/ku/sql/suboru.sql

V našom príklade by sme teda použili príkaz:

mysql -h mariadb55.websupport.sk -P 3310 -p -u velka_db_uservelka_db < dbzaloha.sql

Po zadaní hesla ku databáze sa začne import a akékoľvek chyby budú vypísané do konzoly. Po jeho dokončení môžete skontrolovať obsah databázy buď cez konzolového klienta alebo pomocou phpMyAdmina.

Import PSQL databázy v Debian/Ubuntu Linux

psql -U <db_user> <db_name> -W <password> -h postgresql.websupport.sk -P 5432 < dump.sql

Databázový server a port si viete zmeniť podľa informácie Vášho webadminu v sekcii databázy po rozkliknutí konkrétnej databázy a zmeniť si potrebné údaje na Vašu databázu.

Aktualizované 30. januára 2024

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu