Inštalácia OpenSSH na Windows Server 2019


  • Zdieľať na Google+

Operačný systém Microsoft Windows Server 2019 je prvý z rodiny Windows, ktorý prináša Secure Shell (SSH) server ako voliteľnú funkcionalitu. SSH netreba príliš predstavovať najmä administrátorom Linuxových distribúcií. Vďaka jeho príchodu na Windows sa správa heterogénnych prostredí stáva jednoduchšou a efektívnejšou.

Chcem Windows VPS

Inštalácia

OpenSSH pre Windows Server 2019 nie je súčasťou štandardnej inštalácie, ale je nutné ho manuálne nainštalovať. Inštalácia cez PowerShell je pomerne jednoduchá a príkazy na ňu potrebujete vykonávať ako administrátor. Najprv zistíme dostupné aplikácie:

Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'

Inštalácia klienta

Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0

Inštalácia servera

Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0

Spustenie servera

Start-Service sshd

Nastavenie automatického spúšťania servera

Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

Povolenie na firewalle

Get-NetFirewallRule -Name *ssh*

V systéme je dostupná podpora pre ssh-agent aj generovanie kľúčov pomocou Ssh-keygen.
Viac informácií nájdete v oficiálnej dokumentácii docs.microsoft.com.