Inštalácia Windows Admin Center


  • Zdieľať na Google+

Flexibilná manažovacia platforma Windows Admin Center, ktorá do svojho prvého vydania bola známa ako projekt “Honolulu” od spoločnosti Microsoft prináša konfiguráciu a údržbu Windows Server a Microsoft Hyper-V Server.

Poznámka

Niektoré návody a odporúčania na stránkach spoločnosti Microsoft stále používajú označenie Honolulu.

Príprava

Samotný manažment prebieha cez webové rozhranie, tzn. že pre používanie stačí mať moderný prehliadač. Windows Admin Center sa inštaluje na systém z ktorého chcete ďalšie systémy (aj lokálny) manažovať, obsahuje samotný webový server a pre funkčný prístup je nutné mať WMF 5.1 (PowerShell features) pre systémy Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 (download).

Ide o komplexný nástroj, ktorý zjednodušuje administráciu, konfiguráciu a údržbu jedného, no najmä viacerých operačných systémov. Všetky podstatné zmeny je možné robiť z jedného miesta. Ide o vhodný nástroj pre centralizovanú správu, kedy ešte nie je nutné používať komplexné nástroje ako System Management center, no zároveň je už potreba konfiguračného manažmentu.

Windows Admin Center z pohľadu prístupu umožňuje tri možnosti prístupu:

  • Local install – aplikácia sa nainštaluje na systém Windows 10, napríklad na lokálne PC administrátora a odtiaľ je možné sa ďalej pripojiť na spravované systémy
  • Gateway – aplikácia je nainštalovná na gateway server (bránu) na ktorú sa dá pripojiť klientom (webový prehliadač) a následne ďalej na spravované systémy
  • Direct install – aplikácia sa inštaluje priamo na server, ktorý bude spravovaný

Windows Admin Center

Medzi plne podporované operačné systémy, ktoré je možné spravovať pomocou Windows Admin Center patria:

  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012

Medzi čiastočne podporované systémy patrí aj Windows 2008 R2

Poznámka

Tento návod pokrýva Windows Admin Center vo verzii GA 1804.25 a funkcie dostupné v nej.

Inštalácia

Aplikácia je dostupná v dvoch verziách a to ako Windows Admin Center a Windows Admin Center Preview – prvá je určená na produkčné nasadenie, Preview verzia obsahuje nové funkcie určené na testovanie a spätnú väzbu – pre produkčné nasadenie sa neodporúča. Obe verzie je možné stiahnuť na webe microsoft.com.

Windows Admin Center je dostupný zdarma.

Poznámka

Tento návod popisuje inštaláciu na server, ktorý bude priamo spravovaný.

Windows Admin Center
V prvom kroku inštalačného procesu je potrebné akceptovať licenčné podmienky na daný softvér.

Windows Admin Center
Inštalátor bude modifikovať systémové nastavenia servera a je možné si na plochu vytvoriť zástupcu pre rýchlejšie spúšťanie.

Windows Admin Center
Ako bolo spomenuté ide o webový manažment a teda Windows Admin Center spúšťa svoj webový server na porte 443, čiže štandardnom HTTPSporte. V prípade, že na danom serveri chcete prevádzkovať aj webový server odporúčame port zmeniť na iný. Inak by dochádzalo ku konfliktu.

Windows Admin Center zároveň vie vygenerovať 60 dňový certifikát. V prípade, že potrebujete validný certifikát nainštalujte ho ešte pred samotnou inštaláciou Windows Admin Center a počas nej zadajte jeho fingerprint.

Windows Admin Center
Dokončenie samotnej inštalácie.

Windows Admin Center
Prvé spustenie Windows Admin Center so sprievodcom.

Windows Admin Center
Windows Admin Center je dostupný buď cez IP alebo FQDN (fully qualified domain name) servera.

Ďalšie zdroje a dokumentácia