Prehľad hostingu

V prehľade vášho hostingu môžete rýchlo nájsť informácie o Vašom hostingu –  využitie priestoru alebo priradené domény a ich veľkosť, ale aj kedy bude vystavená ďalšia faktúra, kedy služba exspiruje, prípadne nastaviť automatickú úhradu.


Priradené domény

Obsahuje údaje o obsadenosti miesta na The Hostingu, ktoré zaberá doména – koľko domén/presmerovaní z predplatených je využitých a objem využitého a voľného priestoru.


Využitie služieb

Obsahuje údaje o obsadenosti miesta na The Hostingu – koľko domén/presmerovaní z predplatených je využitých a objem využitého a voľného priestoru.


Prehľad využitia

Obsahuje grafy využívania priestoru, vyťaženia CPU a taktiež vyťaženie databázových CPU.

Aktualizované 10. januára 2019

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať: