Údržba VPS (WebAdmin)

Údržba VPS je súhrn funkcií WebSupport Webadmin panela pre Virtuálny server (VPS), ktoré umožňujú pokročilý manažment servera. Nachádzajú sa v sekcii prehľad:

Nižšie si bližšie popíšeme ich význam.

Reset hesla

Je vhodný v prípade, že pre prihlásenia na server nepoužívate SSH kľúče (čo je z pohľadu bezpečnosti preferovaný spôsob prihlasovania), a nepoznáte aktuálne heslo. Pre správne fungovanie musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • SSH je na porte 22
  • Na virtuálnom serveri je nainštalovaný Python v podporovanej verzii (3+)
  • Na serveri sa nachádza náš deployment SSH kľúč, ktorý sa automaticky pridáva po vytvorení VPS.

Ak ste zo servera odstránili náš SSH kľúč, stačí ak ho nanovo vložíte do súboru /root/.ssh/authorized_keys:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC8elFf+jPrm9k4yF7bsYwSSZY0vCMfhBMXQacMlO8yNedK+KuFMknEDWuE1M9tP93fklP4UribZT3Q6w2Hp++YYPj8l9otob4wHP81g4WEIXCyIiT+saHXmgvO3Cmgk77aE9vl7oGMY8qUszf3kSFnLD1sIfiRgnAFioIY9spNtBBkyTvnNeeWI5Cqfw3b+6hS9vLWEeoyEKGyqMV+aD/ufLkHtDg0aqxpggMoUzZU7T8s0uOiJIUOMAGd3tvMNnNdBv1lR7LaCBEMUIMsK4iL9oIl9cyHV/JpkQkwRy5yNgnaeycaSBgioUqhx8350qZvzdW+jwmWbcg4J9HEeGDf saltmaster@websupport

Tip: Dbajte, aby bol celý kľúč umiestnený v súbore na jeden riadok bez zalomenia textu.

Reinštalácia OS

Operačný systém virtuálneho servera je možné preinštalovať na inú Linuxovú distribúciu, resp. operačný systém. Pri reinštalácii vám zostane zachovaný názov servera, jeho verejná IP adresa a hardvérová konfigurácia resp. parametre servera.

Ide o deštruktívnu operáciu bez možnosti návratu späť, počas ktorej sú zmazané všetky dáta na serveri. Preto odporúčame vykonať zálohu dát a konfigurácie servera pred samotnou reinštaláciou.

Režim obnovenia

Virtuálny server je možné nabootovať v režime obnovenia. Počas tohto stavu je disk vášho VPS pripojený k upravenému operačnému systému, ktorý je nezávislý od vášho servera. To umožňuje vykonávať nad dátami napríklad údržbové operácie, ktoré nie sú možné za behu priamo z disku. Typickým príkladom je obnova súborov, uvoľnenie diskového priestoru, úprava štartovacích skriptov a podobne.Režim obnovenia je vhodný aj v prípade, že ste vykonali zmenu, ktorá bráni serveru v normálnej prevádzke.

Odporúčame obozretne vykonávať operácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť štart a prevádzku systému.

Aktualizované 20. júla 2023

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu