Údržba VPS (WebAdmin)

Údržba VPS sú funkcie WebSupport Webadmin panela pre Virtuálny server (VPS), ktoré umožňujú pokročilý manažment servera. Konkrétne ide o túto funkcionalitu:

Reset hesla

Je vhodný v prípade, že pre prihlásenia na server nepoužívate SSH kľúče (čo je z pohľadu bezpečnosti preferovaný spôsob prihlasovania), ale heslo je možné si nastaviť pre root-a nové. Pre správne fungovanie je potrebné aby na serveri bol náš deployment SSH kľúč. Ten sa automaticky pridáva po vytvorení VPS, ak ste ho odstránili do súboru

/root/.ssh/authorized_keys

umiestnite náš verejný SSH kľúč

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQC8elFf+jPrm9k4yF7bsYwSSZY0vCMfhBMXQacMlO8yNedK+KuFMknEDWuE1M9tP93fklP4UribZT3Q6w2Hp++YYPj8l9otob4wHP81g4WEIXCyIiT+saHXmgvO3Cmgk77aE9vl7oGMY8qUszf3kSFnLD1sIfiRgnAFioIY9spNtBBkyTvnNeeWI5Cqfw3b+6hS9vLWEeoyEKGyqMV+aD/ufLkHtDg0aqxpggMoUzZU7T8s0uOiJIUOMAGd3tvMNnNdBv1lR7LaCBEMUIMsK4iL9oIl9cyHV/JpkQkwRy5yNgnaeycaSBgioUqhx8350qZvzdW+jwmWbcg4J9HEeGDf saltmaster@websupport

Tip: Dbajte, aby bol celý kľúč umiestnený v súbore na jeden riadok bez zalomenia textu.

Reinštalácia OS

Operačný systém virtuálneho servera je možné preinštalovať na inú Linuxovú distribúciu, resp. operačný systém. Pri reinštalácii vám zostane zachovaný názov servera, jeho verejná IP adresa a hardvérová konfigurácia resp. parametre servera.

Upozornenie: Ide o deštruktívnu operáciu bez možnosti návratu späť, počas ktorej sú zmazané všetky dáta na serveri. Preto odporúčame vykonať zálohu dát a konfigurácie servera pred samotnou reinštaláciou.

Režim obnovenia

Virtuálny server je možné nabootovať v režime obnovenia. Vtedy je spustený upravený systém, ku ktorému je disk vášho VPS pripojený. To umožňuje vykonávať nad dátami napríklad údržbové operácie, ktoré nie sú možné za behu priamo z disku. Typickým príkladom je obnova súborov, uvoľnenie diskového priestoru, úprava štartovacích skriptov a podobne.

Upozornenie: Odporúčame obozretne vykonávať operácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť štart a prevádzku systému.

Aktualizované 29. apríla 2020

Bol pre vás tento návod nápomocný?

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Spýtajte sa nás, radi poradíme
Po - Ne 8:00-22:00
Kontaktovať podporu